E-fatura İptal Portalı

E-fatura İptal Portalı Nedir?

E-fatura İptal Portalı

e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığınca “e-Fatura İptal Portalı” mükelleflerin kullanımına sunulmuştur.

05.03.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.efatura.gov.tr internet adresinde yapılan duyuruya göre, “Temel” senaryoda düzenlenen e-Faturaların iptaline ilişkin “e-Fatura İptal Portalı” yayımlanmıştır.

Bahsi geçen kılavuz ekte yer almakta olup, kılavuzla ilgili özet açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

 • “Temel Fatura” senaryosundaki e-faturanın iptali için; faturayı düzenleyen (satıcı) tarafından fatura numarası ve fatura tutar bilgileri mükellefe ait mali mühürle imzalanarak fatura iptal talebi e-Fatura İptal Portali aracılığı ile oluşturulur. İlgili iptal talebine faturanın alıcısının (müşteri) sistem üzerinden onay vermesi gerekmektedir.
 • Müşteri tarafından iptal talebine onay verilmeyen faturalar iptal edilmemiş, geçerli faturalar olarak kabul görecektir.
 • e-Fatura İptal Portalı aracılığı ile iptal işlemleri, bundan sonra e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden muhatabına iletilen red yanıtı olarak değerlendirilecek ve sistem içi itiraz mekanizması olarak kabul edilecektir.
 • E-Fatura İptal Portalı, mükelleflerin harici itiraz yollarını (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak harici itiraz yolları ile iptal edilen faturanın sistem üzerinden takibi yapılamayacağından, yapılacak olan denetimlerde mükelleflerin itiraz/iptal işlemlerini harici yollardan gerçekleştirdiklerine dair tevsik edici bilgi ve belgeleri ilgililere sunma ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza etmesi gerekecektir.

1.  Gerekli Programlar ve Ayarlar

e-Fatura İptal Portalı için gerekli araçlar:

 • Mali mühür kartı
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan imzalama aracı (aracın kullanımı için http://efatura.gov.tr adresindeki http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/%C4%B0mzalama_Araci_Kullanim_Kilavuzu.pdf kılavuzdan faydalanabilirsiniz)

       2.  e-Fatura İptal Portalı Kullanımı

1) İmzalama aracı çalıştırılır. (Portal açık kaldığı sürece imzalama aracı açık kalmalıdır.)

2) https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/ adresinden portala giriş yapılır.

 Ana Ekranda İşlemin Seçilmesi

 • Faturayı düzenleyen tarafından “e-Fatura İptal Talebi Oluşturma” ya da faturanın alıcısı tarafından “e-Fatura İptal Taleplerinin Listelenmesi ve İptal Onayı” seçilecektir.

Fatura İptal Talebini Oluşturma

 • Fatura iptal talebi oluşturmak için “Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıklanacaktır .
 • “Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıkladıktan sonra “e-Fatura İptal Talebi Giriş Ekranı” açılacaktır.
 • “Fatura No” alanına alıcısına ulaşan ve iptal edilmesi istenen 16 haneli e-fatura numarası, “Ödenecek Tutar” alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılacaktır. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklanacaktır.
 • Kart bilgileri kontrol edilerek “Onayla” butonu tıklanacaktır. Sonra iptal fatura talebi oluştuğuna dair bilgi ekranı gelecektir.
 • Girilen bilgilerde tutarsızlık olması durumunda (daha önceden iptal edilmiş fatura tekrar iptal edilmek istenirse ya da olmayan fatura no/tutar bilgisi girilirse) aşağıdaki hata ekranı gelecektir.

Fatura İptal Taleplerinin Listelenmesi ve İptal Onayının Verilmesi

 • Ana ekrandan “Fatura iptal taleplerinin durumlarını görmek ve adınıza gelen iptal taleplerine onay vermek için tıklayınız ” butonu tıklandığında gelen ekrandan mali mühür bilgileri ile giriş yaptıktan sonra mükellefe gelen fatura iptal talepleri ve bu mükellefin daha önce oluşturduğu fatura iptal talepleri listelenecektir.
 • İptaline onay verilecek faturalar seçilecektir. Mali mühür bilgileri girildikten sonra “Fatura İptal Et” butonu tıklandığında “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde iptal durumuna getirilmiş olunacaktır.
 • Mükellefin iptal edilmesini talep ettiği faturaların talep durumları aynı ekranın alt tarafında “İptal Edilmesini Talep Ettiğiniz Faturalar” bölümünden takip edilecektir.
 • Fatura alıcısı tarafından onaylanmamış iptal talepleri “Onay Bekliyor” durumunda bekleyecektir.
 • Fatura iptal talepleri onaylanırsa talep durumu “Fatura İptal Edildi” olarak güncellenecektir ve onay zamanı ilgili satıra yansıtılacaktır.  

İlgili portal linkine ve kullanım kılavuzuna aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.