Fişte hesap tipine göre hatalı satırlar var

Fişte hesap tipine göre hatalı satırlar var. İşleme devam edilecektir hata koduna değineceğiz.

Fişte hesap tipine göre hatalı satırlar var. İşleme devam edilecektir uyarısı neden verir ?

Logo muhasebe programı go3 ve tiger ürünleri ile entegre bir şekilde genel muhasebe kayıtlarının firma bünyesinde tutulabildiği programlardır. Bu programlar ile muhasebe bağlantı kodları ayarlanarak entegre bir şekilde ilgili fişleri otomatik olarak muhasebeye aktarabildiğimiz gibi manuel olarak muhasebe başlığı altında ilgili fiş türünü seçerek de oluşturabiliriz.

Peki bu hatayı neden alırız?

Bu uyarıya neden olan başlıca neden muhasebe sistemindeki borç / alacak ilişkisidir. Muhasebe de borç alacak nedir ?

– Borç 

Müşteri veya satıcı firmaların borçları için işlem türü Borç seçilir.  İşlem türü BORÇ seçilirse Cari Hesap kartının borcu var bizim alacağımız var demektir.

– Alacak

Müşteri veya Satıcı firmaların Alacakları için işlem türü Alacak seçilir. İşlem türünü Alacak seçtiğimizde Cari Hesabın Alacağı var bizim ise borcumuz var demektir.

Hesap planındaki kodlar bu ikili kavramlara göre değer alırlar. Örnek vermek gerekirse Tek Düzen Hesap Planı 100-Kasa ile başlar. 100 kasa borç karakterli bir hesaptır. Kasada artış oldukça T cetvelinde BORÇ kısmına kasada eksilme oldukça ALACAK tarafına kayıt atılır. Peki bu hesaplar ters bakiye veremez mi ? Bazı kalemler için ters bakiye vermesi olağan bir durum olmasına rağmen firma ayrıntılı mizanı alındığında ters bakiye veren hesaplar yanlış olarak algılanabilir. Örnek vermek gerekirse 102-BANKALAR hesabı ALACAK değer vermesi durumunda banka hesabımız eksi değere düşmüş olduğu anlamına gelir bu da pratikte pek mümkün değildir.

Şimdi bu bilgiler ışığında programda böyle bir uyarı ile neden karşılaşırız buna yanıt vermeye çalışalım.

Logo muhasebe programınızda muhasebeleştirme işlemi yapabilmek için muhasebe hesap kodlarını tanımlamak tanımlamak gerekir. Hesap planında sağ tuş ekle diyerek ilgili hesap kodunu tanımlamak için gerekli ekranı açarız. Hesap kodu ve açıklaması kısımları doldurulduktan sonra BAĞLANTILAR/KONTROLLER kısmından ilgili muhasebe koduna ait HESAP TÜRÜNÜ BORÇ veya ALACAK seçtiğimiz durumlarda ilgili hesap türü tek yönlü değer almaktadır. Örneğin 302-SATICILAR hesabı ALACAK olarak açtığımız takdirde MAHSUP FİŞİ içinde ilgili hesaba BORÇ değer yazamayız. Bu hata ile karşılaşmamak için BORÇ+ALACAK seçeneği seçilmelidir böylelikle hesap çift taraflı çalışmış olur.

Sormak isteğiniz bir şey olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Bir cevap yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.