GİB DEFTER BEYAN SİSTEMİ

MMPLUS ürününde 2.57.00 versiyonuyla birlikte işletme defteri – serbest meslek kazanç defteri ve basit usul defter veren mükelleflerimizin veri girişlerinin otomatik olarak GİB DEFTER BEYAN SİSTEMİ üzerine aktarımının yapılması ve zorunlu defterlerin buradan verilebilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda ürün içerisine yeni alanlar eklenerek yapılacak girişlerin defter beyan sistemi ile uyumlu olması hedeflenmiştir.
Bir cevap yazın