gl-cor:documentType elemanının değeri invoice


XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş :gl-cor:documentType elemanının değeri ‘invoice’ (fatura) olması durumunda gl-cor:documentNumber ve gl-cor:documentDate elemanlarıda olmalıdır e-defter hatasını nasıl çözeriz ?

E-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanır. e-Defter uygulamasına ilişkin, elektronik oluşturulan defterler şunlardır: • Yevmiye Defteri • Defter-i Kebir (Büyük Defter)

Logo Uygulamalarında e-Defter

Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. e-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz: 1. Programda Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar altında yer alan E-Defterler seçeneği ile 2. Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak

Logo E-Defter

Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. e-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirilebilir: 3. Programda Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar altında yer alan e-Defterler seçeneği ile 4. Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak e-Defter uygulamasının yukarıda belirtilen katalogdaki “EDefter” seçeneği ile çalıştırılması durumunda, bir Login ekranı açılır. Bu ekranda girilecek kullanıcı adı / şifre ve firma bilgileri, Logo uygulamalarına girişte kullandığınız kayıt bilgilerinizdir. Yukarıda belirtilen seçeneklerden biri kullanılarak ulaşılan Logo e-Defterler penceresi aşağıdaki gibidir:

Logo e-Defter ekranından gerçekleştirebileceğiniz işlemler aşağıda kısaca özetlenmiştir: a. “e-Defter” dosyaları Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlanır. b. Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. c. Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belirli bilgileri kullanılarak “berat” dosyası oluşturulur. d. Berat dosyası imzalanır ya da mühürlenir. e. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası GİB’e gönderilir. (Dosya, www.edefter.gov.tr adresinde bulunan “e-Defter Uygulaması”na giriş yapılarak yüklenir) f. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. Elektronik oluşturulan defterler şunlardır: • Yevmiye Defteri • Defter-i Kebir (Büyük Defter)


XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş :gl-cor:documentType elemanının değeri ‘invoice’ (fatura) olması durumunda gl-cor:documentNumber ve gl-cor:documentDate elemanlarıda olmalıdır e-defter hatasını nasıl çözeriz ?

– Hata verilen mahsup fişi muhasebeleştirme ile geldi ise ve muhasebe fişi içerisinden belge F9 belge detayına ulaşılamıyor ise ticari sistemde birden fazla fiş ile bağlantısı olabilir.

– Birden fazla fiş toplu muhasebeleştirme ile bir mahsup fişi oluşturulmuş olabilir.

– Kaynak fiş kopyalandığında ACCFICHEREF referans bilgisi de kopyalanma sorunu nedeni ile aynı ACCFICHEREF referanslı birden fazla kayıt olabilir.

– Kaynak fişi olan kayıtlarda e-defter parametrelerinde belge numarası ve tarihi alanları belge yada düzenleme tarihi alanından okunacak parametreleri seçilip olup kaynak fişte bu alanlar boş olabilir.

– EBOOKDETAILDOC tablosunda hatalı satırı olabilir, aşağıdaki kontrol sorguları ile kontrol edilebilir.
SELECT * FROM  LG_001_07_EBOOKDETAILDOC WHERE DOCUMENTDATE IS NULL AND LEN(DOCUMENTNR)<1 AND (UNDOCUMENTED=0 OR UNDOCUMENTED IS NULL)

SELECT * FROM LG_001_07_EBOOKDETAILDOC WHERE  (DOCUMENTDATE IS NULL AND LEN(DOCUMENTNR)<1)AND EMFICHEREF>1 AND EMFICHEREF IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_001_07_EMFICHE WHERE MODULENR<>0 AND  MONTH(DATE_)=1)

Sorun devam ettiği takdirde tarafımıza dönüş yaparak ücretsiz destek alabilirsiniz.Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.