gl-cor:enteredBy zorunlu bir elemandır

XXXXXXXXXXXXXXX  nolu fiş : gl-cor:enteredBy zorunlu bir elemandır.

XXXXXXXXXXXXXXX  nolu fiş : gl-cor:enteredBy elemanı en az iki karakter olmamalıdır.

E-defter hata koduna ait çözümü yazımızda bulabilirsiniz.

E-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanır. e-Defter uygulamasına ilişkin, elektronik oluşturulan defterler şunlardır: • Yevmiye Defteri • Defter-i Kebir (Büyük Defter)

Logo Uygulamalarında e-Defter

Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. e-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz: 1. Programda Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar altında yer alan E-Defterler seçeneği ile 2. Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak

Logo E-Defter

Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. e-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirilebilir: 3. Programda Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar altında yer alan e-Defterler seçeneği ile 4. Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak e-Defter uygulamasının yukarıda belirtilen katalogdaki “EDefter” seçeneği ile çalıştırılması durumunda, bir Login ekranı açılır. Bu ekranda girilecek kullanıcı adı / şifre ve firma bilgileri, Logo uygulamalarına girişte kullandığınız kayıt bilgilerinizdir. Yukarıda belirtilen seçeneklerden biri kullanılarak ulaşılan Logo e-Defterler penceresi aşağıdaki gibidir:

E-defter ekranında gerçekleştirebileceğiniz işlemler?

Logo e-Defter ekranından gerçekleştirebileceğiniz işlemler aşağıda kısaca özetlenmiştir: a. “e-Defter” dosyaları Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlanır. b. Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. c. Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belirli bilgileri kullanılarak “berat” dosyası oluşturulur. d. Berat dosyası imzalanır ya da mühürlenir. e. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası GİB’e gönderilir. (Dosya, www.edefter.gov.tr adresinde bulunan “e-Defter Uygulaması”na giriş yapılarak yüklenir) f. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. Elektronik oluşturulan defterler şunlardır: • Yevmiye Defteri • Defter-i Kebir (Büyük Defter) 

XXXXXXXXXXXXXXX  nolu fiş : gl-cor:enteredBy zorunlu bir elemandır.

XXXXXXXXXXXXXXX  nolu fiş : gl-cor:enteredBy elemanı en az iki karakter olmamalıdır.

– Muhasebe fişini ekleyen kullanıcı tanımına ait sistem işletmenindeki kullanıcı tanımı üzerinde Adı, soyadı alanı girilmemiş yada ekleyen kullanıcı (EMFICHE tablosundaki CREATE_BY) ID bilgisi CAPIUSER tablosunda bulunmayabilir.Aşağıdaki sorgular ile kontrol edilebilir;
–Fişi ekleyen kullanıcının CAPIUSER tablosunda eşitliği var mı kontrol eder;SELECT LOGICALREF FROM LG_001_07_EMFICHE WHERE CAPIBLOCK_CREATEDBY NOT IN (SELECT NR FROM L_CAPIUSER)
— Fişi ekleyen kullanıcının CAPIUSER tablosunda eşitliği yok ise Logo kullanıcısı ile eşler;UPDATE LG_001_07_EMFICHE SET  CAPIBLOCK_CREATEDBY=(SELECT NR FROM L_CAPIUSER WHERE NAME LIKE ‘LOGO’)WHERE LOGICALREF IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_001_07_EMFICHE WHERE CAPIBLOCK_CREATEDBY NOT IN (SELECT NR FROM L_CAPIUSER))

— Muhasebe fişlerini ekleyen kullanıcıların sistem işletmeninde Adı – Soyadı girilmemiş olanları listelerselect USERNAME,USERSURNAME,* from L_CAPIUSER WHERE (LEN(USERNAME)<1 OR LEN(USERSURNAME)<1) AND NR IN (SELECT CAPIBLOCK_CREATEDBY FROM LG_002_01_EMFICHEGROUP BY CAPIBLOCK_CREATEDBY)


Sorun devam ettiği takdirde tarafımıza dönüş yaparak ücretsiz destek alabilirsiniz.



Bir cevap yazın