Logo 2.83 Versiyon Güncellemesi

Logo 2.83 Versiyon Güncellemesi

Logo 2.83 Versiyon Güncellemesi

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Kur farkı işlemi ile oluşan kur farkı hesaplamaları hareket bazında raporlanabilmelidir.Kur farkı işlemi ile oluşan kur farkı hesaplamalarının hareket bazında raporlanabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
2Personel muhasebeleştirme kodlarına uygulanacak asgari ücret damga vergisi indirimi ve uygulanacak asgari ücret gelir vergisi indirimi alanları eklenmeli.Personel muhasebeleştirme kodlarına “P68: Uygulanacak asgari ücret damga vergisi indirimi” ve “P69 : Uygulanacak asgari ücret gelir vergisi indirimi” parametreleri eklenmiştir.  
3Yüklenilen KDV listesi oluştururken belgeye ilişkin iade hakkı doğuran işlem türü hareket aktar seçeneği ile doldurulabilmeliYüklenilen KDV beyannamesinde Yüklenilen KDV Listesi oluştururken seçilen “Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü” bilgisinin hareket aktar seçeneği ile aktarılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
4Muhtasar Beyannamesi 1003A ve 1003B de SGK Bildirimleri sekmesinde Gelir Vergisi Matrahı, Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı , Asgari Ücret İstisna DV Tutarı sıfır gelmediğinden BDP de kaydet işleminde uyarı mesajı alınıyor.Muhtasar Beyannamesi 1003A ve 1003B de SGK Bildirimleri sekmesinde Gelir Vergisi Matrahı, Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı, Asgari Ücret İstisna DV Tutarı alanlarında veri olmadığında xml de 0 basılması ve BDP kontrol işleminde sorunsuz kaydedilmesi sağlanmıştır.
5Muhtasar Beyannamesi 1003A Ödemeler sekmesinde Soyadı(Unvanı) alanında 30 karakter kontrolü yapılmalıMuhtasar Beyannamesi 1003A Ödemeler sekmesinde veri al yapıldığında cari hesap kartındaki unvan bilgisinin 30 karakter kontrolü yapılarak aktarılması sağlanmıştır. 
6Payer – Tiger arası çift yönlü malzeme kartı aktarımı entegrasyonu sağlanmalıPazar yerleri üzerinde açılmış olan malzeme kartlarının entegrasyon sonrası ürün içerisine aktarılarak yeni malzeme kartı olarak veya mevcut malzeme kartı ile eşlenerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
7Banka hesaplarında kıymetli maden takibi yapılabilmeliDöviz türleri listesine “Altın” , “Gümüş” , “Platin” ve “Paladyum” türleri eklenmiş ve banka hesapları üzerinden “Kıymetli Maden Takibi” işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
8Yardım menüsü altında bulunan Logo’dan Haberler alanı seçildiğinde Logo Yazılım internet sitesi açılmalıdırYardım menüsü altında bulunan “Logo’dan haberler” seçeneğine tıklandığında “https://www.logo.com.tr/blog” web sitesinin açılması sağlanmıştır.
9Form Ba-Bs de Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır ibaresi kaldırılarak versiyon güncellenmeliForm Ba-Bs’de Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır ibaresi kaldırılarak versiyon güncellenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
10Cari hesap ekstresindeki işlem dövizi bakiye alanı birden fazla döviz türü içinde çalışması sağlanmalıCari hesap ekstresindeki işlem dövizi bakiye alanı birden fazla döviz türü içinde çalışması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
11Cloud Connect ile işyeri bazında elektronik belge gönderiminin sağlanması.Cloud Connect uygulamasından işyeri bazında elektronik belge gönder/al işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
12e-tahsilat App nin widgetlar alanında görünür olmasıe-Logo e-tahsilat uygulamasının ürün içi widget listesinde görünür olması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Fatura içerisinde kampanyadan kazanılan puanlar F9 menü puan kampanyası hediyeleri ekranında miktar girişi yapılarak kullanılamıyor.Kampanya tanımında Puan ( – ) türüne sahip satırlar için formül olarak P4 ve P5 (Satır Miktarı) kullanılıp miktar girildiğinde Toplam Puan’a değer gelmesi sağlanmıştır.  Kampanya tanımında girilen V1 değerinin Puan ( – ) türe sahip satırda miktar girildiğinde  değer getirmesi sağlanmıştır. 
2Maliyet dağıtım fişi ile dağıtılan hizmet satış provizyon dağıtım fişine gelmemeli.Maliyet dağıtım fişi ile dağıtımı yapılmış hizmet faturalarının , Satış provizyon dağıtım fişine gelmemesi sağlanmıştır.
3GO ürünü cari hesap hareketleri penceresinde raporlama dövizi bakiye alanı olmamalı.GO ürünü cari hesap hareketleri penceresinde raporlama dövizi bakiye alanı kaldırılmıştır.
4Tanımlı alana veri girişi yapılıp fiş silindiğinde girilen değer veritabanından silinmiyor.Tanımlı alana veri girişi yapılıp fiş silindikten sonra girilen verinin veri tabanından da silinmesi sağlanmıştır.
5Geçmiş dönem bilgisi kullanımında amortisman başlangıcı ocak ayı sonrası tanımlandığında amortisman hesaplamasında geliştirme yapılmasıGeçmiş dönem bilgisi kullanımında amortisman başlangıcı ocak ayı sonrası tanımlandığında amortisman hesaplamasında geliştirme yapılmıştır.Sabit kıymet kaydı üzerinden açılan geçmiş dönem bilgileri penceresinde önceki birikmiş amortisman alanına bir önceki yılın toplam birikmiş amortisman rakamı girilmelidir. Duran varlık yöntemi parametrelerinde; Geçmiş Dönem Bilgisi Kullanıldığında Amortisman Hesaplama : Yıl üzerinden seçili olmalıdır. 
6Günlük döviz kurları penceresinde f9 menü kayıt bilgisi boş geliyor.Döviz Kurları Merkez Bankası’ndan indirildiğinde kayıt bilgisinin boş gelmemesi sağlanmıştır.
7Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) gönderilirken “Beyanname yapısı geçerli değildir” mesajının alınmaması sağlanmalıdırGeçici vergi beyannamesi(kurumlar) beyannamesi Matrah Bildirimleri sekmesinde “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde veri olmadığında XML e basılmaması sağlanmıştır.
8Rapor üretici / İki tarih arası mizan raporu dosyadan oku ile içeri aktarıldığında hesap seviyesi filtresinde – değer yazılamıyor.Rapor üretici / İki tarih arası mizan raporu dosyadan oku ile içeri aktarıldığında “Hesap Seviyesi” filtresinde  değer yazılabilmesi sağlanmıştır.
9Alınan/verilen serbest meslek makbuzu kaydedildiğinde CLFICHE/CLFLINE tablolarında tutar alanlarında kuruş sayısı fazla geliyor ve cari hesap bakiyelerinde kuruş farkı oluşuyor.Alınan/verilen serbest meslek makbuzu kaydedildiğinde CLFICHE/CLFLINE tablolarında tutar alanlarında kuruş sayısı fazla gelmemesi ve cari hesap bakiyelerinde kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.
10Varyantlı malzemenin varyantında değişiklik yapılarak F2 ile kaydedilip varyant penceresi kapatılmadan ikinci bir varyantta değişiklik yapıldığında F2 ile kaydetme işlemi yapılamıyorVaryantlı malzemenin varyantında değişiklik yapılıp F2 ile kaydedildikten sonra, varyant penceresi kapatılmadan ikinci bir varyantta değişiklik yapılıp F2 ile kaydet yapılabilmesi sağlanmıştır.
11E-beyanname modülünde bdp kontrol işleminde caps lock açıksa sistem belirtilen yolu bulamıyor uyarısı alınıyor.E-beyanname modülünde bdp kontrol işleminde CapsLock tuşu açık olduğunda da BDP Kontrol işleminde ilgili adrese gitmesi sağlanmıştır. 
12Borç takip ekranında Fifo kapat işleminden sonra toplu geri al işlemi ile kapama geri alınmak istenildiğinde hareket tutarları değişiyor.Borç takip ekranında Fifo kapat işleminden sonra toplu geri al işlemi ile kapama geri alınmak istenildiğinde hareket tutarlarına göre geri alınması sağlanmıştır.
13Ayrıntılı satınalma sipariş dökümü raporunda listeleme şekli cari hesaplara göre seçilip tablo olarak alınmak istendiğinde bilgiler eksik olarak gelmektedir.Ayrıntılı Satınalma Sipariş Dökümü raporu listeleme şekli filtresi cari hesaplara göre seçilip , rapor tablo olarak alındığında tüm satırların listelenmesi sağlanmıştır.
14Lot takibi yapılan ürünün satış irsaliyesi ile çıkışı yapılmak istendiğinde son kullanım tarihi geçmemesine rağmen uyarı alınmaktadır.Lot takibi yapılan ürünün satış irsaliyesi ile çıkışı işleminde son kullanım tarihi geçmediğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
15Windows 11 işletim sistemi kullanılan terminallerde program hata alınmadan kapanıyor.Windows 11 işletim sistemi kullanılan terminallerde programın kapanmaması sağlanmıştır.
16Teminat mektubu iade edildiğinde bağlı komisyon ödemesi durumu kapandı olmalı.Teminat mektubu iade edildiğinde bağlı komisyon ödemesi durumunun kapandı olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
17Malzeme Satışlar Ekstresine Özel kod 2 veri alanı eklenerek rapor alındığında çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınıyor.Malzeme satışlar ekstresine Özel kod 2 veri alanı eklenerek rapor alınabilmesi sağlanmıştır.
18Kıst amortisman hesaplamasında önceki dönemde değerleme olan kayıtta, yeniden değerleme yapıldığında hesaplanan dönemsel amortismanda düzenleme yapılmasıKıst amortisman hesaplamasında önceki dönemde değerleme yapılmış ise, yeniden değerleme yapıldığında dönemsel amortisman hesaplamasında düzenleme yapılmıştır.
19Aralık 2021 tarihinde alım yapılan sabit kıymete fiyat endeksi üzerinden yeniden değerleme yapıldığında dönemsel amortisman hesaplanmıyor.Aralık 2021 tarihinde alımı yapılan sabit kıymete fiyat endeksi üzerinden yeniden değerleme yapılmaması sağlanmıştır.
20Yüklenilen KDV listesinde fiş bazında başlığında listelenen alış faturasına ait kolonlar fatura genelindeki bilgilerden gelmeliYüklenilen KDV Listesinde Fiş Bazında başlığında listelenen alış faturasına ait kolon bilgilerinin fatura genelinden gelmesi sağlanmıştır.
21Çalışma tarihi sabitlenmesine rağmen satış faturası üzerinde iade al ve satınalma faturası üzerinde iade et işlemi yapıldığında açılan iade faturasına günün tarihi geliyor.Satış Faturası üzerinde İade Al ve Satınalma Faturası üzerinde İade Et işlemi yapıldığında açılan iade faturasında sabitlenen çalışma günü bilgisinin fiş tarihi ve düzenleme tarihi olarak gelmesi sağlanmıştır.
22Hal faturasına (komisyoncu, satış) konsinye irsaliye (parçalı) aktarıldığında satırlarda künye numarası kolonu pasif gelmektedir.Hal faturasına (komisyoncu, satış) konsinye irsaliye (parçalı) aktarıldığında satırlarda künye numarası alanının aktif gelerek alana veri girilebilmesi sağlanmıştır.
23Birden fazla alınan hizmet faturası seçilip f9 menüde iade et seçeneğine tıklanıldığında faturanın tamamı iade edilmiş uyarısı alınıyor.Birden fazla alınan hizmet faturasının aynı anda iade edilebilmesi sağlanmıştır.
24Fatura satırında tevkifatlı malzeme seçilip F9 menü fatura parametrelerinde tevkifatlı KDV ler ayrı hesapta izlenecek kutucuğu işaretlendiğinde/işareti kaldırıldığında e-fatura/e-arşiv tipi seçiniz olarak gelmektedir.e-Fatura /e-Arşiv uygulaması kapsamında , fatura içerisinde f9 / sağ tuş menüde yer alan fatura parametreleri seçeneğinde “Tevkifatlı KDV’ler Ayrı Hesapta İzlenecek” seçeneği işaretli olmadığında, fatura kaydedilirken e-Fatura/ e-Arşiv bilgilerinde fatura tipi alanı güncellenerek kayıt edilmesi sağlanmıştır. 
25KDV Beyannamesi / Ekler sekmesinde Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesine tevkifat pay/paydası sıfır olan satırlar gelmemeli.KDV Beyannamesi / Ekler sekmesinde Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesine tevkifat pay/paydası sıfır olan satırların gelmemesi sağlanmıştır.
26KDV Beyannamesi Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde 627 nolu tevkifat kodu 5/10 üzerine tıklandığında yeniden 4/10 oluyor.KDV Beyannamesi Ekler sekmesinde bulunan Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde veri al ile aktarılan 627 nolu tevkifat koduna ait 5/10 oranının değişmemesi sağlanmıştır.
27İşlem dövizli siparişte indirim satırı girilerek veri aktarımı dışarı işlemi, sonrasında sipariş içeriye aktarıldığında ORFLINE tablosunda indirim satırı için TRCURR alanına 0 değeri geliyorİşlem dövizli ve indirim satırı içeren sipariş fişi veri aktarımı ile dışarı aktarılıp ardından veri aktarımı içeri işlemi ile içeri alındığında ORFLINE tablosu TRCURR kolonundaki verinin doğru aktarılması sağlanmıştır.
28İşlem dövizli bakiyesi olan muhasebe hesapları mahsup fişinde seçilerek F9 Hesap Bakiyesi (Genel) ile döviz bakiyesi getirilip kaydediliyor. Fişe değiştir ile girildiğinde id tutara TL tutar gelmemesi sağlanmalıİşlem dövizli bakiyesi olan muhasebe hesapları mahsup fişinde seçilerek F9 Hesap Bakiyesi (Genel) ile döviz bakiyesi getirilerek kaydedilip fişe değiştir ile girildiğinde id tutara dövizli tutarın gelmesi sağlanmıştır.


Bir cevap yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.