Logo Borç Takip

Logo Borç Takip penceresi, bir cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerinin vade tarihi sırasına göre listelendiği ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemlerin yapılabildiği bir araçtır.

Borç Takip penceresinin işlem sonunda otomatik olarak açılması ve kapatma işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için Cari Hesap Çalışma Bilgileriseçeneğinde Borç kapama penceresi filtresi kullanılır. Fiş kaydedilir kaydedilmez borç takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.

Borç Takip penceresinde cari hesaba ait işlemler Tarih, Fiş Numarası, İşlem, Borç, Alacak, Bakiye, Belge Numarası, Ticari İşlem Grubu, İhtar, Vade Farkı, Özel Kod, Devir İşlem Tarihi, İşyeri, Makbuz Numarası ve Proje Kodu kolonlarıyla listelenir. 

Fatura Çalışma Bilgileri’nde “Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun” parametresi “Evet” olduğunda, fiş satırlarındaki özel kod; “Hayır” olduğunda ise fiş başlığındaki özel kod listelenir. Aynı şekilde satış elemanı kodu olarak parametre Evet olduğunda satırdaki, Hayır olduğunda fiş başlığındaki kullanılır.

Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır.

Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır. Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmışsa, fatura borç takip penceresinde ödeme sayısı kadar parçalara ayrılarak yer alır. Tarih kolonunda her ödeme için hesaplanan ödeme tarihi görülür. Ödeme planına bağlı olmayan faturalar borç takip penceresinde tek bir satır olarak listelenir. Faturalar borç takip penceresine kapanmamış işlem olarak yansır.

Herhangi bir ödemeyle kapatılan ya da bir kısmı kapanan işlem satırları bir bağlaçla birbirine bağlı olarak listelenir. Böylece hangi ödeme ya da tahsilatın hangi işlemi kapattığı, kapatılan ve kalan tutar bilgileri ile izlenir.

Borç takip ekranında işlem dövizi üzerinden kesilen fiş olması durumunda, ilgili fiş için borç kapama yapılırken hangi kur bilgisinin dikkate alınacağı Cari Hesap Çalışma Bilgileri’nde yer alan Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur parametresine göre belirlenir. Günün Kuruseçiminde, işlem dövizli fiş için borç kapama yapılırken hesaplama o anki kur bilgisine göre yapılır. Fişin Kuru seçiminde, işlem dövizli fiş için borç kapama yapılırken hesaplama ilgili fişin kesildiği tarihteki kur bilgisine göre yapılır.

Borç Takip Filtreleri

Borç takip penceresinde izleme kolaylığı sağlamak amacıyla hareketleri filtrelenir ve istenen hareketlerin listelenmesi sağlanır. Bunun için Borç Takip penceresinde “Filtrele” seçeneği kullanılır. İstenen koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

FiltreDeğeri
FiltreDeğeri
İşlem TarihiBaşlangıç / Bitiş
Vade TarihiBaşlangıç / Bitiş
İşyeriTanımlı işyerleri
İşlem Döviz TürüDöviz seçenekleri
Kapanmış HareketlerListelenecek / Listelenmeyecek
Ticari İşlem GrubuGrup / Aralık
Fatura TürleriFatura türleri
Cari İşlem TürleriCari işlemler
Çek/Senet İşlem TürleriÇek/Senet işlemleri
Banka İşlem TürleriBanka işlemleri
Kasa İşlem TürleriKasa işlemleri
Sipariş TürleriSatınalma Siparişleri / Satış Siparişleri
İşlem TutarıTutar aralığı
Muhasebeleşme DurumuMuhasebeleştirilmiş / Muhasebeleştirilmemiş
Satış Elemanı KoduGrup / Aralık
İptal EdilenlerListelenecek / Listelenmeyecek
Özel KodGrup / Aralık
Proje KoduGrup / Aralık
Tahsil Edilmemiş Çekler ListelensinEvet / Hayır

Logo Borç Takip ile ilgili sorularınızı bize sormak için

Kurumsal destek hattımız 0850 840 36 38Bir cevap yazın