Logo Bordro 4.85 Versiyon Güncellemesi

Logo Bordro 4.85 Versiyon Güncellemesi

Logo Bordro Plus 4.85 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Askerlik ve doğum borçlanması olan sicillerin aylık kesinti tutarlarının tahakkuk listesi, tahakkuk toplamları ve bordro zarfında görünmesi talebiAskerlik ve doğum borçlanması olan sicillerin aylık kesinti tutarlarının Bordro Zarfı, Tahakkuk Toplamları ve Tahakkuk Listesi raporlarına gelmesi sağlanmıştır. Video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Pratik tablo raporlarında değer ve alan adlarının mükerrer görünmemesi talebiPratik tablo raporlarında değer ve alan adlarının mükerrer görünmemesi sağlanmıştır.
2Hatırlatıcı>Detay>Outlook’a Gönder ile işlemin Outlook’a aktarılabilmesi talebiHatırlatıcı>Detay>Outlook’a Gönder ile işlemin Outlook’a aktarılabilmesi sağlanmıştır.
3Puantaj kartı üret işlemi izin aktarımı filtresi “evet” olarak işaretlendiğinde, puantaj içerisinde gün değerlerinin değişmemesi talebiPuantaj Kartı Üret işlemi ve Puantaj Kartları elle puantaj eklendiğinde “İncele” ve “Hesaplamadan İncele” işlemi ile yapıldığında gün Sgk primine esas gün, vergi ödeme günü ve toplam çalışma gününün değişmemesi sağlanmıştır.
4APHB belgesi alınırken filtre kaydedildikten sonra yeni işyeri/kurum açıldığında raporda tanımlı filtre yüklendiğinde yeni işyerlerini filtreye dahil etmemesi talebiRapor da Kurum, işyeri, Eksik çalışma nedeni, İstihdam yasası gibi tanımlara yeni kayıt eklenmesi durumunda filtrelere seçili gelmemesi sağlanmıştır. Kayıtlı ön değer filtreler mutlaka kontrol edilmelidir. Yeni geliştirmiye göre ön değer filtreler tekrardan kaydedilmelidir.
5Rapor tasarımlarında varolan tanımlı alanların üzerine dosyadan oku işlemi ile tanımlı alanların aktarılması talebiRapor tasarımlarında varolan tanımlı alanların üzerine dosyadan oku işlemi ile tanımlı alan aktarıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.
6Eski personel işe geri alındığında puantaj kartında işe giriş tarihinin doğru gelmesi talebiİşten çıkışı yapılmış bir personel işe geri al işlemi ile alındıktan sonra tekrardan işten çıkışı yapılıp işe geri alınır ise puantaj kartındaki işe giriş tarihinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
7Ücret bütçe simülasyon sonuçları raporunda gerçek sicil kartları için yapılan senaryo kaydı detayının listelenmesi talebiÜcret bütçe simülasyon sonuçları raporunda gerçek sicil kartları için yapılan senaryo kaydı detayının listelenmesi sağlanmıştır.
8F11 kolon ekle/kaldır özelliğinin çalışması talebiF11 kolon ekle/kaldır özelliğinin çalışması sağlanmıştır.
9APHB ‘de çalışma statüsü filtresi “İşten Ayrılanlar” seçilerek rapor alındığında ay içerisinde işten çıkan personellerin listelenmesi talebiAPHB ‘de çalışma statüsü filtresi “İşten Ayrılanlar” seçilerek rapor alındığında ay içerisinde işten çıkan personellerin listelenmesi sağlanmıştır.
10Ar-Ge ücret bildirim raporunda işe başlama tarihi alanına doğru değer basılması talebiAr-Ge ücret bildirim raporunda işe başlama tarihinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
11İşgücü çizelgesinde kısmi çalışanlar için “Normal çalışma saati” değişkeninin puantajdaki normal alanından veri alması talebiİşgücü çizelgesinde kısmi çalışanlar için “Normal çalışma saati” değişkeninin puantajdaki normal alanından veri alması sağlanmıştır.
12Bildirge “Asıl” olarak alındığında toplu iş sözleşmesi dönem vergi değerlerinin getirilmemesi talebiBildirge asıl tipinde alındığında toplu sözleşme farkı puantajı değerlerinin muhtasar satırlarına yansıtılmayacak hale getirilmesi sağlanmıştır.
13Net ücret alan personelin önceki aydan devreden SGK matrahı olduğu durumda net istihkak tutarının doğru olarak hesaplanması talebiNet ücret alan personelin önceki aydan devreden SGK matrahı olduğu durumda net istihkak tutarının doğru olarak hesaplanması sağlanmıştır.
14Sosyal güvenlik statüsü emekli olarak değişen sicile kıdem/ihbar tutarlarının aktarılması talebiSosyal güvenlik statüsü emekli olarak değişen sicile  kıdem/ihbar tutarlarının aktarılması sağlanmıştır.
15Ar-ge’li çalışan personelin SGK tavan matrahı aşıldığı durumda, Ar-Ge SGK istisnasına dahil olmayan ayni yemek yardımı verildiğinde muhtasar ve prim hizmet belgesinde 5510 satırının gelmesi talebiAr-ge’li çalışan personelin SGK tavan matrahı aşıldığı durumda, Ar-Ge SGK istisnasına dahil olmayan ayni yemek yardımı verildiğinde muhtasar ve prim hizmet belgesinde 5510 satırının da gelmesi sağlanmıştır.
16Kanuni değişiklik ile emekli olan sicilin kanuni değişiklik kaydının çıkış nedeni değiştirilerek kaydedilmesi durumunda çıkış bilgilerinin silinmemesi talebiSosyal güvenlik statü değişikliği ile oluşan kanuni değişiklik kaydı çıkış bilgilerinde çıkış nedeni “24,4 ve 8” olarak değiştirildiğinde çıkış bilgileri sekmesinin silinmemesi sağlanmıştır.
17Aylık prim ve hizmet belgesinin direk excel’e alınabilmesi talebiAylık prim ve hizmet belgesinin direk excel’e alınabilmesi sağlanmıştır.
18Arge statüsünde çalışan personel tam ay ar-ge çalışıp ar-ge’ye dahil olmayan sosyal yardım yada ek ödeme olduğu durumda muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 5510 satırında eksik gün sayısının doğru gelmesi talebiArge statüsünde çalışan personel tam ay ar-ge çalışıp ar-ge’ye dahil olmayan sosyal yardım yada ek ödeme olduğu durumda muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 5510 satırında eksik gün sayısının ayın gün sayısı olarak gelmesi sağlanmıştır.
19Agesa entegrasyonunda bireysel emeklilik veri aktarımı yapılmak istendiğinde internet bağlantısı ile ilgili uyarının alınmaması talebiBireysel Emeklilik Veri Aktarımı uygulamasında internet bağlantısı ile ilgili uyarının alınmaması sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.