Logo çek devir işlemi

Logo çek devir işlemi nasıl yapılır?

Programın ilk kullanımında çek ve senetlere ait kayıt ve son durum bilgileri (çek/senet kartları listesinde yer alan) Devir seçeneği ile kaydedilir. Devir düğmesi tıklandığında açılan çek/senet kayıt giriş penceresindeki alanlardan çek/senet tarihi, vadesi, seri ve portföy numarası, kullanılan para birimi ve tutar bilgileri kaydedilir. Devir çek/senedin statüsü ve buna bağlı bilgileri ise statü bölümünde kaydedilir.

Statü Seçimi

Statü bölümünde, kaydedilen çek/senedin statüsü belirlenir. Çek/senet statü bilgisine göre pencerenin sağ bölümünde bulunan bilgiler değişir. Devir çek senetleri için statü alanı seçenekleri şunlardır:

AlanAçıklama
PortföydeGirilen çek/senedin henüz portföyde olduğunu gösterir. Borçlu Cari Hesap alanında çek ya da senedin ait olduğu cari hesap bilgileri girilir. Cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.
Ciro EdildiÇek ya da senedin bir başka cari hesaba verilmesidir. İlgili cari hesap alanında çek ya da senedin verildiği cari hesap bilgileri, Borçlu Cari Hesap alanında çek ya da senedin alındığı CH bilgileri kaydedilir.
Teminata VerildiÇek ya da senedin bankaya teminata verildiğini gösterir. İlgili banka alanında çek/senedin teminata verildiği banka bilgileri kaydedilir. Banka hesap kartları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Çek ya da senedin alındığı cari hesaba ait bilgiler ise Borçlu Cari Hesap alanında belirtilir.
Tahsile VerildiÇek ya da senedin bankaya tahsile verildiği durumdur. Banka bilgileri alanında ilgili banka belirtilir. Çek/senedin ait olduğu cari hesap ise Borçlu Cari Hesap alanında kaydedilir.
Tahsile Verildi (Protestolu)Bir firmadan alınan çek ya da senet, tahsil için protestolu olarak bankaya verildiğinde çek ya da senet portföyden çıkar ve Tahsile Verildi (Protestolu) durumuna geçer. Teminat senetleri her zaman için protestolu olarak tahsile verildiğinden durumunun ayrıca Protestolu olarak belirtilmesi gerekmez (Senet).
Karşılığı YokDevir çek ya da senedinin karşılığının olmadığını belirten durumdur. Borçlu cari hesap alanında çek/senedin alındığı cari hesap bilgileri kaydedilir.
Tahsil EdilemiyorÇek/senedin tahsil edilemediğini belirten durumdur. Cari hesap bilgileri Borçlu Cari Hesap alanında kaydedilir.
Portföyde ProtestoluPortföyde, ödeme günü gelmiş bir senedin ödenmemesi durumunda, protesto edilmiş senetler için kullanılır.

İşyeri alanında ilgili çek/senedin firmanın hangi İşyerine ait olduğu belirtilir. İşyerleri listelenir ve seçim yapılır.

Devir çek ve senetlerine ait döviz bilgileri için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Döviz Bilgileri seçeneği kullanılır. Döviz bilgileri “Değiştir” komutu ile ekrana getirilen çek/senet kartı üzerinden değiştirilemez.

Devir çek ve senetleri üzerindeki durum değişiklikleri ise yine bordrolar üzerinden yapılır.

Çek/Senet Devri

Çek/senet işlemleri (bordroların) yeni mali döneme devri yapılmaz.

Çek/senet kartlarının yeni mali döneme devredilmesi açılış bordrosu ya da devir bordrosu gibi işlemler ile yapılmaz.

Devir işlemi için devir çek/senetleri adı verilen kart türleri kullanılır.

Yeni mali döneme devredilmeyen çek/senetler; “Tahsil Edildi” durumunda olanlar, Portföyden iade edilenler, Protestolu senet ve karşılıksız çekler: Devredilmeyecek ise Protestolu Senetler ve Karşılıksız Çekler, Tahsil edilemeyen çekler yani Devredilmeyecek ise “Tahsil Edilemiyor” statüsünde olanlar, Vadesi devir parametrelerinde belirlenen gün sayısından önceye rastlayan çek ve senetler ve Ciro edildiği tarihten devir parametrelerinde belirlenen ciro takip süresinden daha fazla süre geçmiş olan “Ciro Edildi” statüsündeki çek/senetler devredilmez.

Yukarıda sayılan durumların dışındaki tüm çek/senetler devredilir.Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.