Logo Go 3 Stok Düzeltme

Logo Go 3 Stok Düzeltme nasıl yapılır sorusu bizlere gelen belli başlı sorulardandır. Peki stok düzeltmek nedir, nasıl yapılır ?

Logo Go 3 Stok Düzeltme

Stok Kayıtları

Alım ve satış işlemlerinde kullanılacak malzeme ve malzeme sınıfları, malzemeler için geçerli birim setleri, ek vergiler, malzeme özellikleri, malzemenin varyantlarını oluşturmada kullanılan özellik setleri, malzeme sınıfları ve bu sınıfların altında yer alacak malzemelerin kaydedildiği malzeme/malzeme sınıfı ağacı, malzemeleri özelliklerine göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılan ürün kategorileri, malzeme satış ve satınalma fiyatları Ana Kayıtlar program bölümü altında yer alan Stok menüsünden tanımlanır.

Malzemeler

Malzemeleri düzenli olarak izlemek için malzeme kartları açılır ve her malzemeye ait özellikler ilgili karta kaydedilir. Malzemeler özelliklerine göre kayıt türü belirlenerek kaydedilir. Malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgiler (muhasebe kodları, ödeme planı bilgileri vb) kaydedilir. Malzeme kartı açma ve kartlar üzerinde yapılacak işlemler için malzemeler listesinde ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Peki açmış olduğumuz malzeme kartına ait stok miktarını nasıl değiştiririz.?

Diğer Malzeme Fişleri

Malzeme işlemlerine ait bilgileri kaydetmek için, gündelik hayatta kullanılan irsaliye, fatura ya da fişlere benzeyen fişler kullanılır. Malzeme alım / satımı dışındaki giriş, çıkış hareketlerinde kullanılan fişler Stok bölümünde Diğer Malzeme Fişleri seçeneği ile kaydedilir.

Malzeme fişleri ile satış ve satın alma işlemleri dışında kalan malzeme işlemleri kaydedilir. İşlemler fiş türleri altında gruplanır. Bu gruplama malzeme hareketlerini işlevsel olarak sınıflandırmak için yapılır.

Malzeme fişlerini kaydetmek, incelemek, değiştirmek vb. işlemler için malzeme fişleri listesinde yer alan seçenekler kullanılır.

Malzeme Fiş Türleri

Alış ve satış işlemleri dışındaki malzeme hareketlerine ait bilgiler Malzeme Fişleri kullanılarak girilir. Fiş türü, işlemlerin sınıflanmasında kullanılır. Malzemelere ait alış ve satış dışındaki diğer hareketler aşağıdaki tabloda yer alan fiş türlerinden biri seçilerek kaydedilir. Fiş türleri şunlardır:

Fire FişiÜretim sırasında ya da başka nedenle oluşan fireleri kaydetmek için kullanılır.
Sarf FişiÜretim sırasında ya da başka nedenlerle oluşan sarfları kaydetmek için kullanılır.
Üretimden Giriş FişiÜretilen malların ambarlara işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Devir FişiMali dönem sonundaki envanter tutar ve miktarlarını yeni döneme aktarmak için kullanılan fiş türüdür. Kullanıcı tarafından girilebileceği gibi, yıl sonu devir işlemleri sırasında otomatik olarak oluşturulur.
Ambar FişiAmbarlar arası malzeme hareketlerini kaydetmek için kullanılır.
Sayım Fazlası FişiSayım fazlası işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Sayım Eksiği FişiSayım eksiği işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Kullanıcı Tanımlı FişlerStandart malzeme hareketlerinin dışında, firma tarafından yapılan özel amaçlı malzeme hareketlerinin kaydedildiği fiş türüdür. Kullanıcı tarafından 5 giriş ve 5 çıkış fişi tanımlanabilir.


Bir cevap yazın