Logo Go3 2.67 Versiyon Değişikliği

Bu yazımızda Logo Go3 2.67 Versiyon Değişikliği hakkında bilgi vereceğiz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Muhtasar Beyanname 1003A İçin SGK Bildirimleri Sekmesinde Düzenlemeye Esas Kanun No Alanına 17103 ve 27103 Sayılı Kanunların EklenmesiMuhtasar beyanname 1003A için SGK bildirimleri sekmesinde düzenlemeye esas kanun no alanına ‘17103’ ve ‘27103’ sayılı kanunlar eklenmiştir.
2Kasadan Kesilen Kağıt Satış Faturasına Bağlı Oluşan Kağıt İrsaliyenin İlgili Faturada Değişiklik Yapılırsa e-İrsaliyeye Dönüşmesinin Düzeltilmesie-İrsaliye uygulaması kapsamında kağıt fatura olarak düzenlenmiş faturalara değiştir ile girilip kaydedildiğinde, bağlı irsaliyelerin türleri değiştirilmeden aynı şekilde kalması sağlanmıştır.
3Kağıt İrsaliye Olarak Kaydedilip Faturalama İşleminden Sonra Faturada Değiştir Kaydet İşleminde İrsaliye Tipi Değiştiğinde Uyarı Mesajı Verilmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında kağıt veya e-İrsaliye olarak düzenlenmiş irsaliyelere ait faturalara değiştirle girilerek güncellenme yapıldığında irsaliye türünün değiştirileceğine dair “Bağlı irsaliye (lerin) tipi değiştirilecek işleme devam edilecektir ;Tamam/Vazgeç” uyarısı verilmesi sağlanmıştır.
4Kağıt Olarak Düzenlenen İrsaliyelerin Matbudan Türünde e-İrsaliyeye Dönüştürülebilmesi İçin İrsaliye Tipine Matbu e-irsaliye Seçeneği Eklenmesinin SağlanmasıKağıt olarak kaydedilmiş irsaliyelerin elektronik belgeye dönüştürülmesi için, kağıt irsaliye ye değiştir ile girildiğinde irsaliye tipi olarak matbu e-İrsaliye seçeneği eklenerek gönderiminin yapılması sağlanmıştır.Madde ile ilgili video için tıklayınız.
5Alınan Hizmet Faturası Detaylar 2 Sekmesinde Personel ve Diğer Masraf Alanı İşaretliyken Belge Detayı Açıklamasının Masraf Formu Olarak Gelmesinin SağlanmasıAlınan Hizmet Faturası Detaylar 2 sekmesinde “Personel ve diğer masraflar” kutucuğu işaretli iken belge detayı açıklamasının “Masraf Formu” olarak gelmesi sağlanmıştır.
6e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Zincir Teslim Durumlarında e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunun “15.1 Zincir Teslim Durumunda e-İrsaliye Düzenlenmesi Durumu” Maddesine Yönelik Olarak Geliştirme Talebie-İrsaliye uygulaması kapsamında “15.1 Zincir Teslim Durumunda e-İrsaliye Düzenlenmesi Durumu”na ilişkin geliştirme yapılmıştır.Madde ile ilgili video için tıklayınız.
7Gönderimi Yapılmış e-İrsaliyelerin Parçalı Faturalandırma İşleminin YapılabilmesiGönderimi yapılmış e-İrsaliyelerin parçalı faturalandırma işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.Madde ile ilgili video için tıklayınız.
8e-İrsaliye Kayıt İşleminde Zorunlu Alan Kontrollerinde Taşıyıcı Kodu veya e-İrsaliye Sürücü Bilgisinin Kontrol Edilmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye kayıt işleminde taşıyıcı kodu zorunlu alan kontrolü taşıyıcı kodu veya sürücü bilgileri olarak güncellenmiştir. e-İrsaliye kayıt işlemi için herhangi birinin dolu olması yeterli olacaktır.
9e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Fatura Bağlantısı Olan e-İrsaliyelerde Sevkiyat Adresi ve Sevkiyat Hesabının Değiştirilebilmesie-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura bağlantısı olan ve GİB’e Gönderilecek, GİB’e gönderilemedi, GİB’de işlenemedi, Sunucuda hata alındı statülerindeki e-İrsaliyelerde ‘Sevkiyat Adresi’, ‘Sevkiyat Hesabı’ ve ‘Taşıyıcı Kodu’ alanlarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
10e-Müstahsil Makbuzu’nun Cloud Connect Web Servis Entegrasyon Geliştirmesi Yapılarak Gönderiminin Sağlanmasıe-Devlet menüsü seçeneklerine “e-Müstahsil” seçeneği eklenerek, Cloud Connect web servis entegrasyonu ile e-müstahsil makbuzlarının gönderimi sağlanmıştır.Madde ile ilgili video için tıklayınız.
11CPA Kodlarının XML Olarak Set Klasörüne Konularak İçeriye Aktarılmasının SağlanmasıCPA kodları “DEFAULTS\GEN klasörüne XML olarak eklenerek, Mylogo bağlantısı olmadan veritabanına aktarılması sağlanmıştır.Madde ile ilgili video için tıklayınız.
12GTIP Kodlarının XML Olarak Set Klasörüne Konularak İçeriye Aktarılmasının SağlanmasıGTIP kodları “DEFAULTS\GEN klasörüne XML olarak eklenerek, Mylogo bağlantısı olmadan veritabanına aktarılması sağlanmıştır.
13Satış Siparişleri Yaz Tasarımında Eklenen Bekleyen Miktar Standart Alanı Kapandı Statüsündeki Satırlar İçin Değer Getirmesinin EngellenmesiSipariş form tasarımı standart alanları içerisinde “Statüye Göre Bekleyen Miktar” alanı eklenerek tamamı sevkedilmeden kapandı statüsüne getirilen sipariş satırlarındaki bekleyen miktar alanlarının 0 olarak yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
14Excel’den Veri Aktarımı İşlemi İçerisinde Güncel Excel Dosyasını İndirme Butonu Eklenmesinin SağlanmasıExcel’den Veri Aktarımı İşlemi ekranına güncel excel dosyasını içeren ‘Aktarım Şablonu’ butonu eklenmiştir.
Güncel dosya setin altında “DEFAULTS\GEN\ExcelTransferTemplate.xls” olarak yer almaktadır.
15Siparişe Eklenen Carinin Ödeme Tipi Kredi Kartı Olduğunda, Sipariş Üzerinde Faturala Seçeneği ile Oluşturulan Faturanın Detaylar Sekmesindeki Ödeme Tipinin Kredi Kartı Olarak Güncellenmesinin SağlanmasıSipariş üzerinden faturalama işlemi yapıldığında cari hesap kartında tanımlı bulunan “Ödeme Tipi” alanının faturaya taşınması sağlanmıştır.
16Satış Sipariş Fişi Kolonlarına Bekleyen Rezerve Miktarı Kolonu EklenmesiSatış sipariş fişinde bekleyen rezerve miktarın listelenebilmesi için sipariş fişine “Bekleyen Rezerve Miktar” alanı eklenmiştir.
17Envanter Raporunda Güncel Stok Değerleri Sıfır Olan Malzemelerin Rapor Hesaplamasına Dahil Edilmesinin EngellenmesiEnvanter raporu filtre seçeneklerine öndeğeri hayır olmak üzere “Güncel Stok Değeri 0 Olan Malzemeleri Gösterme: Evet/Hayır” filtresi eklenmiştir.
18Cari Hesap Hareketler Ekranındaki Filtrelere Ticari İşlem Grubu EklenmesiCari hesap hareketleri ekranındaki filtre seçeneklerine “Ticari İşlem Grubu” filtresi eklenmiştir.
19e-Fatura Tipindeki İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası Çıkartılmak İstendiğinde Bağlı İrsaliyelerin Çıkartılmaması İçin Uyarı Ekranı Gelmesi Talebie-Fatura mükellefi olan cari hesaplara düzenlenen İhraç kayıtlı satınalma faturaları çıkarılırken bağlı irsaliyelerde çıkarılacaktır mesajı “Tamam/Vazgeç” olarak güncellenerek irsaliyenin çıkarılması veya çıkartılmaması kullanıcı seçimine göre sağlanmıştır.
20Cari Hesap Fişleri Ekranında e-SMM Olarak Düzenlenen Verilen Serbest Meslek Makbuzları Fişlerinin F9 Seçeneklerine e-SMM Gönder Eklenerek, Fiş Üzerinden Gönderim Yapılması Talebie-SMM olarak düzenlenen verilen serbest meslek makbuzları fişlerinin Cari hesap fişleri ve kasa işlemleri ekranından F9/e-SMM Gönder seçeneği ile fiş üzerinden gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır.
21e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Emanet Faturaya Bağlı Oluşan Sevk Edilmedi Durumundaki İrsaliyenin Tipinin e-İrsaliye Olmamasının SağlanmasıEmanet olarak işaretlenmiş olan faturalara ait oluşan irsaliyelerin kağıt irsaliye olarak oluşturulması sağlanmıştır.Madde ile ilgili video için tıklayınız.
22Kilitlenen Faturalar İçin Borç Takip Ekranında Kapatma İşlemi Yapılmasının EngellenmesiBorç takip işlemlerinde, kilitlenmiş fişlerin kapatılmasının engellenmesi için Finans Parametrelerine “Kilitli Fiş/Faturalar İçin Borç Takipte İşlem Yapılabilsin:Hayır/Evet” parametresi eklenmiştir. Parametre evet ise eskisi gibi fişler kilitli olsa bile kapatma işlemi yapılabilecek, hayır ise kapatma işleminde bu fişlerin dikkate alınmaması ve uyarı verilmesi sağlanmıştır.
23İhraç Kayıtlı Satınalma İade Faturasında SMM Muhasebe Kodları Seçeneği Çıkmasının Sağlanmasıİhraç kayıtlı satınalma faturaları üzerinden oluşturulan iade faturaları üzerinden SMM mahsubu oluşturma işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. İade faturası sağ tuş seçeneklerine “SMM Muhasebe Kodları, SMM Mahsubu Oluştur, Toplu SMM Mahsubu Oluştur, SMM Muhasebe Fişlerini Sil” seçenekleri eklenmiştir.
24Muhasebe/Hesaplar Arası Aktarım İşleminde Fiş Numarası ve Fiş Özel Kodu Filtresi TalebiMuhasebe , hesaplar arası aktarım işlemi filtre seçeneklerine “Muhasebe Fiş Numarası” ve “Muhasebe Fiş Özel Kodu” filtreleri eklenmiştir.
25Ek Vergi Evrensel Kodları Listesine Eksik Olan Vergi Kodlarının EklenmesiEk vergi evrensel kodları listesine, eksik olan kodlar eklenerek, gelir idaresi başkanlığı ile uyumu sağlanmıştır.
26Malzeme Dönem Kapatma İşleminde Özel Kod 1-5 ve Marka Kodunun Filtre Olarak Tanımlanabilmesi TalebiMalzeme dönem kapatma ve dönem geri alma işlem filtre seçeneklerine malzeme özel kodu, malzeme özel kodu 2, 3, 4 ve 5 filtreleri eklenmiştir.
27e-Arşiv Kullanıcısı Olmayan Firmalarda Cari Hesap İçerisindeki e-Posta Adresi Alanı İçin Format Kontrolü Yapılmasının EngellenmesiFirma e-Devlet seçeneklerinde, e-Arşiv özelliği aktif olmayan firmalar için cari hesap kartı eklenirken yapılan zorunlu alan (VKN/TCKNO, Adres ve e-posta) kontrollerinin yapılmaması sağlanmıştır.
28Muhasebe Fişlerinde Tüm Alanların Zorunlu Olarak BelirlenebilmesiMuhasebe fişleri zorunlu alan tanımlarına ; Proje Kodu, Fatura No, CH Unvanı, CH Kodu, Vergi Kimlik No, T.C. Kimlik No, Endeks, Muhasebe Fişi Genel Açıklaması, Masraf Merkezi, Özel Kod 2, Raporlama Döviz Kuru alanları eklenmiştir.
29Devirli İki Tarih Arası Mizan Raporunda Fiş Özel Kodu Filtresi TalebiDevirli iki tarih arası mizan ve muavin defteri raporlarına fiş özel kodu filtresi eklenmiştir.
30Perakende Cari Kullanıldığı Durumda Faturanın e-Arşiv Bilgileri Ekranında Girilen Adı Soyadı Alanı Fatura Liste Ekranında Kolon Olarak Gözükmesinin SağlanmasıSipariş, irsaliye ve fatura liste ekranı başlıklarına, e-Arşiv perakende cari adı ve soyadı alanları eklenmiştir.
31Fişlerde İşlem Döviz Kuru Yalnızca Listeden Seçilebilsin Yetkisi Aktifken Üç Noktadan Kur Bilgisi Seçildikten Sonra Seçilen Kurun Delete Tuşu ile Silinmesinin SağlanmasıKullanıcı için işlem döviz kuru yalnızca listeden seçilebilsin yetkisi aktifken fişlerde üç noktadan kur bilgisi seçildikten sonra seçilen kur bilgisinin delete tuşu ile silinememesi sağlanmıştır.
32Devir Çeki Olarak Girilen Kayıtta Borçlu Cari Hesabın Bilgileri Seçildiğinde Borçlu Bilgisinin Otomatik Dolmasının SağlanmasıDevir olarak girilen çek ve senetlerin borçlu cari bilgisinin otomatik olarak dolması, ekranlara ve raporlara yansıması sağlanmıştır.
33Banka Fişi İçinden Ulaşılan Banka Hesap Kartlarından Hareketlerin Listelenmesinin SağlanmasıBanka fişi üzerinden erişilen banka hesap seçim ekranında F9 menü ile hareketler penceresine erişilebilmesi sağlanmıştır.
34Fiyat Farkı Faturasında Tutar Dağıtım Penceresinde Malzeme Kodu Alanının Yanında Açıklamasının da Listelenmesi TalebiFiyat farkı faturası içerisinde F9-Tutar Dağıtımı ekranında malzeme açıklama bilgisinin de listelenmesi sağlanmıştır.
35Uyarlama Alanlarının, Genel Arama (Arama Motoru) ile Aranabilmesinin SağlanmasıArayüz uyarlama ile metin olarak eklenmiş alanlar üzerinden de genel arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
Sıra NoTanımAçıklama
1MUHSGK SGK Bildirimleri Sekmesi Düzenlemeye Esas Kanun No Kolonunda – Nolu ID’ler Gözükmesinin EngellenmesiMUHSGK SGK Bildirimleri Sekmesi Düzenlemeye Esas Kanun No kolonunda doğru bilgi gözükmesi sağlanmıştır.
2Banka Kredi Taksiti Ödemesi Yapıldığında Oluşan Banka İşlem Fişinin Muhasebe Kodları Dolu Olduğunda Alınan Uyarının KaldırılmasıBanka kredi taksiti ödemesi yapıldığında oluşan banka işlem fişinin muhasebe kodları dolu olduğunda alınan “İşlemde muhasebe kodları eksik” uyarısı kaldırılmıştır.
3Cloud Connect Uygulaması Kapsamında e-Fatura Giden Kutusunda “Harici Yollardan İptal Edildi” İşleminde Gelen Uyarıya Vazgeç Denildiğinde Faturanın İptal Olmamasının Sağlanmasıe-Fatura giden kutusunda F9 menü ile “Harici yollardan (kep,noter) İptal edildi” işlemi ile gelen uyarı mesajında vazgeç seçildiğinde, iptal işleminin yapılmaması sağlanmıştır.
4e-Devlet Menüsü Arşiv Gelen(Faturalar) Penceresinde Fatura Üzerinde F9 Menüden Yazdır Seçeneği ile Yazdırıldığında Farklı Bir Fatura Yazdırmasının Düzeltilmesie-Devlet menüsü Arşiv Gelen(Faturalar) penceresinde fatura üzerinde F9 menüden yazdır seçeneği ile yazdırıldığında doğru faturanın yazdırılması sağlanmıştır.
5Satış Teklif Fişi Üzerinden Revizyon Oluşturulduğunda ve Sonrasında Tarih Değişikliği Yapıldığında Dövizli Toplamların Doğru Hesaplanmasının SağlanmasıSatış teklif fişi üzerinden revizyon oluşturulduğunda ve sonrasında tarih değişikliği yapıldığında dövizli toplamların doğru hesaplanması sağlanmıştır.
6Malzeme Sınıfında Sağ Tuş Hareketler Denildiğinde Uyarı Alınmamasının SağlanmasıMalzeme sınıfı üzerinden F9-Malzeme Hareketleri ekranına ulaşılmak istendiğinde alınan uyarı giderilmiştir.
7Oracle Veritabanında Satınalma/Satış Sipariş Fişi Onay Bilgisinin Sevkedilebilir Yapılmasının SağlanmasıOracle veri tabanında satın alma/satış sipariş fişleri onay bilgilerinin sevk edilebilir statüsüne çekilebilmesi sağlanmıştır.
8Muhtasar Beyannamesi 1003A / 1003B SGK Bildirimleri Sekmesinde Veri Al Seçeneğine Tıklandığında Uyarı Alınmamasının SağlanmasıMuhtasar beyannamesi 1003A /1003B SGK bildirimleri sekmesinde veri al seçeneğine tıklandığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.
9İşyeri ve Kullanıcı Koşullu e-İrsaliye Kayıt Numaralama Şablonu Kullanımında Farklı Kullanıcı İrsaliyeyi Faturaya Aktarılıp Kaydederse Alınan “için uygun fiş no oluşturulamadı” Uyarısının KaldırılmasıYeni eklenen irsaliye fişi için uygun fiş numarası atanamadığında “e-İrsaliye için uygun fiş no oluşturulamadı” uyarısı verilmektedir.
10Amortisman Hesaplama ve Toplu Amortisman Hesaplamada Satışı Yapılan Sabit Kıymetlerin Değer Düşüklüğünün Silinmesi ve Amortisman Hesaplama Yapılmasının EngellenmesiDevir işlemi ile yeni firmaya kopyalanarak devredilen ve satışı yapılmış sabit kıymetler için amortisman hesaplama ve toplu amortisman hesaplama işlemi çalıştırıldığında değer düşüklüğünün silinmemesi ve sonraki aylar için hesaplama yapılmaması sağlanmıştır.
11e-Defter GİB’e Gönder Aşamasında Uyarı Alınmamasının Sağlanmasıe-Defter dosyalarını GİB’e gönderme esnasında uyarı alınmadan dosyaların gönderilebilmesi sağlanmıştır.
12Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyelerinde e-İrsaliye Statüsüne Göre Değiştirme Yapılmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında düzenlenen kullanıcı tanımlı irsaliyelere, diğer irsaliye türlerinde olduğu gibi e-İrsaliye statüsüne göre kontrol yapılarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
13e-İrsaliye Kullanılan Ambar Fişlerinde Matbu e-İrsaliye Kullanılmasının SağlanmasıKağıt irsaliye türünde kaydedilen ambar fişlerinin e-İrsaliye’ye dönüştürülmesi için “Değiştir” ile girilen kağıt türündeki malzeme fişi içerisine irsaliye tipi olarak “Matbu e-İrsaliye” seçeneği eklenmiş ve gönderiminin yapılması sağlanmıştır.
14e-İrsaliye Carilerine Düzenlenen Satınalma Faturaları İçerisinde e-İrsaliye Bilgilerine Girildiğinde Statünün Kabul Edildi Gelmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye cari hesaplarına düzenlenen satınalma faturaları içerisinde e-İrsaliye bilgileri ekranına girildiğinde statü hatalı olarak “GİB’e gönderilecek” gözükmesi düzeltilerek “Kabul edildi” statüsünde gelmesi sağlanmıştır.
15Tiger Wings Web Üzerinden e-Devlet Menüsü Giden Kutusunda Birden Fazla Fatura İşaretlenerek Seçilenleri Yazdır İşleminde PDF Dosya İsimlerinin Doğru Oluşmasının SağlanmasıTiger Wings web üzerinden kullanımlarda e-Devlet giden kutusu üzerinden seçilenleri yazdır işlemi yapıldığında her fişi kendi fiş numarası ile kaydedebilmesi sağlanmıştır.
167194 Sayılı Binek Araçların Kısıtlanması Kapsamında Oluşturulan Alınan Hizmet Faturasında KDV Dahil Tutar Girilerek Muhasebeleştirildiğinde Oluşan Mahsup Fişinde Kuruş Farkı Oluşmasının DüzeltilmesiBinek araç giderleri hizmet kalemine ait KDV dahil olarak kesilen hizmet faturasının muhasebeleştirilmesi işleminde yaşanan kuruş farkı sorunu giderilmiştir.
17Muhasebeleştirme Şekli Genel Seçiliyken Satış Faturası Toplu Muhasebeleştirme İşleminde Mahsup Fişine Ait Satır Bazlı Belge Detayının Yalnızca İlk Satır İçin Oluşmasının DüzeltilmesiMuhasebeleştirme şekli genel seçiliyken satış faturası toplu muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişlerine ait tüm satırlar için belge detaylarının satır bazlı dolu gelmesi sağlanmıştır.
18Finans/İşlemlerde e-Fatura Mükellef Kontrol İşleminde Cari Hesaplar İçin Durum “e-İrsaliye kullanıcısı değil” Gelmekte ve Cari Hesap Kartında e-İrsaliye Seçili ise Onay İşareti Kalmasının DüzeltilmesiToplu e-Fatura Mükellef Kontrol işleminde; cari hesap e-İrsaliye mükellefi olmasına rağmen e-İrsaliye kolonu seçilmemiş geliyordu, kontrol işlemi sonucunda ilgili cari hesaplar için e-İrsaliye seçiminin işaretli gelmesi sağlanmıştır.
19“Kur Güncelleme” İşlemi Çalıştırıldığında Satırlardaki Kuru Doğru Güncellenip Fiş Toplamına Birden Fazla Fişin RD Toplamını Yazmasının DüzeltilmesiCari hesap fişleri için “Kur Güncelleme” işlemi çalıştırıldığında satırlardaki kuru doğru güncellenip fiş toplamına birden fazla fişin RD toplamının yazılması engellenmiştir.
20Satış Sipariş Fişine Değiştir ile Giriş Yapılarak Kaydet Yapıldığında Yaşanan Yavaşlığın DüzeltilmesiSipariş fişine değiştir ile girilip kaydetme işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
21İhracat Menüsü Altındaki İşlemler Seçeneği İçin Yetkisi Olmayan Kullanıcılarda İrsaliye Satırlarında F9 Menüde “e-İrsaliye Bilgileri” Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanmasıİhracat menüsü altındaki İşlemler seçeneği için yetkisi olmayan kullanıcılarda irsaliye satırlarında F9 menüde “e-irsaliye bilgileri” seçeneği gelmesi sağlanmıştır.
22Genel Muhasebe İşlemler Altından Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Seçeneğinin Gelmesinin SağlanmasıGenel Muhasebe-İşlemler menüsü altında bulunan muhasebeleştirme ekranı filtre seçeneklerinde “Satır Birleştirme” filtresinin gösterimi sağlanmıştır.
23Defter-i Kebir Raporu Hesap Seviye 3 ve Defter Dökümü Filtresi Ayrıntılı Olarak Alındığında Programın Belirli Bir Sayfadan Sonra Kilitlenmesinin DüzeltilmesiDefter-i Kebir raporu kebir seviyesi filtresi “3” ve defter dökümü filtresi “Detaylı” olarak alındığında programın kilitlenmemesi sağlanmıştır.
24Toplu Mükellef Kontrol İşlemi Çalıştırıldığında Bazı Terminallerde Uyarı Alınmasının EngellenmesiToplu mükellef kontrol işlemi çalıştırıldığında bazı terminallerde uyarı alınmadan kontrol işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
25Cari Hesap Kartı Üzerinde e-Fatura Mükellef Kontrolü Çalıştırıldığında Cari Kayıtlı Değilse Uyarı Alındıktan Sonra Ekrana Daha Önce Kontrolden Geçmiş Farklı Bir Liste Açılmasının EngellenmesiCari hesap kartı üzerinde e-Fatura mükellef kontrolü çalıştırıldığında, cari kayıtlı değilse uyarı verildiğinde arkasından ekrana daha önce kontrol edilen cari hesabın kontrol penceresinin açılması düzeltilmiştir.
26e-İrsaliye Türündeki Satınalma İrsaliyesinin Çıkarılmasının Sağlanmasıe-İrsaliye türündeki satınalma irsaliyelerinin çıkarılabilmesi sağlanmıştır.
27e-İrsaliye Tipindeki Ambar Fişinin Daha Önce Satış İrsaliyesinde Kullanılmış Olan e-İrsaliye Numarası ile Kaydedilmesinin Engellenmesie-İrsaliye tipinde kaydedilmiş olan satış irsaliyesindeki fiş numarasının e-İrsaliye tipindeki ambar fişinde kullanılamaması sağlanmıştır.
28Fatura İçerisinde e-İrsaliye Mükellefi Seçilip Kaydedildikten Sonra Değiştir İşlemiyle e-İrsaliye Yerine Geçer İşaretlendiğinde e-İrsaliyenin Kağıt İrsaliye Olarak Güncellenmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura içerisine değiştir ile girildiğinde e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde yer alan “irsaliye yerine geçer” seçeneği işaretlenip işaretin kaldırılmasına bağlı olarak daha önce arkada oluşan e-İrsaliye türünün kağıt olarak veya e-İrsaliye olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
29e-Posta Gönder İşleminde Sağ Üstteki Çarpı İşaretinden Pencere Kapatıldığında Mail İletilmesinin Engellenmesie-Posta gönderme işleminde açılan gönderim ekranı kapatıldığında e-Posta gönderilmesi engellenmiştir .
30Banka Fişleri İçin Toplu Muhasebeleştirme İşleminde Alınan Uyarının KaldırılmasıBanka fişleri için toplu muhasebeleştirme işlemi çalıştırıldığında muhasebeleşecek uygun fiş bulunamazsa uyarı alınmaması sağlanmıştır.
31e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Konsinye Giriş İrsaliyesi e-İrsaliye Olarak Girildiğinde Fatura İçerisinden Parçalı Aktar İşlemi Yapıldığında Alınan Uyarının Kaldırılmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında konsinye giriş irsaliyesi e-İrsaliye olarak girildiğinde fatura içerisinden parçalı aktar işlemi yapıldığında “Gönderimi yapılmış e-İrsaliyeler değiştirilemez” uyarısı alınması engellenmiştir.
32e-İrsaliyenin Alıcıda İşlendi/Başarıyla Tamamlandı Statüsünde İptal Edilmesinin Düzeltilmesie İrsaliye “Alıcıda işlendi/başarıyla tamamlandı” statüsünde iptal edilememesi sağlanmıştır.
– GİB’e Gönderilecek,
– GİB’e gönderilemedi,
– GİB’de işlenemedi,
– Sunucuda hata alındı,
– İrsaliye Yanıtı Alındı
statülerinde iptal işlemi yapılabilmektedir.
33Cari Hesap Kartı Eklendiğinde İrsaliye Senaryo Bilgilerinde LG_XXX_CLCARD Tablosunda PROFILEIDDESP Alanı ve LG_XXX_XX_STFICHE Tablosunda PROFILEID Alanlarının Doğru GelmesiCari hesap kartı eklendiğinde irsaliye senaryo bilgilerinde LG_XXX_CLCARD tablosunda PROFILEIDDESP alanının “1” olarak gönderilmesi sağlanmıştır.
LG_XXX_XX_STFICHE tablosunda PROFILEID alanının CLCARD tablosu PROFILEIDDESP alanındaki bilgiyi alarak “1” olarak gönderilmesi sağlanmıştır.
34Satınalma Fiyat Farkı Faturasında e-Fatura Carisi Seçilmiş ve Stok Tutarlarını Arttıracak Olarak Ayarlanmış ise Bu Faturadaki e-Fatura Statülerinin Satınalma Faturalarında Olduğu Gibi (Kabul Edildi) Olmasının SağlanmasıSatınalma fiyat farkı faturasında e-Fatura carisi ve stok tutarları artıracak olarak seçilmiş ise bu faturanın e-Fatura statüsünün “Kabul edildi” olarak oluşması sağlanmıştır.
35Cloud Connect Uygulaması Kapsamında Uygulama Yanıtı Kaydedilen İhracat Faturalarında, INVEXIMLINES Tablosundaki CUSTDOCNO(GÇB Numarası) Alanına Değer Yazılmasının SağlanmasıCloud Connect uygulaması kapsamında uygulama yanıtı kaydedilen ihracat faturalarında, INVEXIMLINES tablosundaki CUSTDOCNO (GÇB numarası) alanına değer yazılması sağlanmıştır.
36Satış Siparişleri Liste Ekranı Filtrelerinde Sadece Devirden Gelenler Gösterilsin Parametresi Hayır Seçildiğinde Devir ile Gelen Siparişlerin Listelenmesinin SağlanmasıSipariş liste ekranı filtrelerinde sadece devirden gelenler gösterilsin parametresi evet seçili iken yalnızca devir ile gelen fişleri listelemesi, hayır seçildiğinde öndeğerde ekranın açıldığı gibi tüm fişleri listelemesi sağlanmıştır.
37KDV Beyannamesi Alındığında İndirimler Toplamına Açılış Bakiyesi Yansımasının DüzeltilmesiKDV Beyannamesi alındığında indirimler toplamına doğru bakiye tutarı yansıması sağlanmıştır.
38Özet Adat Raporunda Standart Alan Listesinde Bulunan Bakiye Alanının Değer Getirmesinin SağlanmasıÖzet adat raporu standart alan listesinde yer alan “Bakiye” alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
39İşlem Dövizli Çek Girişi Yapılıp Bankada Tahsil Edildikten Sonra Çek Döviz Bilgilerinde İşlem Dövizli Tutarın Görünmesinin Sağlanmasıİşlem dövizli çekin bankada tahsil işleminden sonra çek içerisine incele ile girilip döviz bilgileri penceresine bakıldığında işlem dövizli tutar ve kur bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.
40e-Beyannamelerde Geçici Vergi Beyannamesi Ekler Sekmesi Gelir Tablosunda Hesap Seçildiğinde Kayıt Edilmesinin Sağlanmasıe-Beyannamelerde Geçici Vergi Beyannamesi ekler sekmesi gelir tablosunda hesap seçildiğinde kayıt edilebilmektedir.
Ayarlar şu şekilde yapılmalıdır;
1. Vergi Bildirimi sekmesinde, “Mükellefin Kazancın Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler” bölümüne ‘Kazancın Tespit Şekli = Bilanço Esası’ olarak satır eklenmeli.
2. Ekler > Gelir Vergisi sekmesinde ‘Gelir Tablosu’ isimli kutuda eklenen satır seçilerek alttaki bölümde hesap veya tutar seçilip kaydedilmelidir.
41Sistem İşletmeni’nde Firma Detaylarında e-İrsaliye Sekmesinde Yer Alan Taşıyıcı Kodu Seçildiğinde İlgili Kodun Üründe Öndeğer Taşıyıcı Kodu Olarak Yansımasının SağlanmasıSistem İşletmeni’nde firma detaylarında e-İrsaliye sekmesinde yer alan taşıyıcı kodunun fişlerde öndeğer taşıyıcı kodu olarak gelmesi sağlanmıştır.
Cari hesap kartında taşıyıcı kodu seçimi yapıldığında ve Satış Dağıtım parametrelerinde “Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması”nda seçilen fiş türlerinde cari hesaba tanımlı taşıyıcı kodu gelmektedir.
42Excel’den Hizmet Kartı Aktarımı İşlemi ile Kartlar Güncellenmek İstendiğinde Muhasebe Kodlarının Silinmesinin EngellenmesiExcel’den hizmet kartı aktarımı işlemi ile hizmet kartları güncellenmek istendiğinde muhasebe kodları siliniyordu.Silinmemesi sağlanmıştır.
43e-Faturaya Aktarılmış İrsaliye İçerisine Değiştir ile Girip Hareket Özel Kodu Değiştirmek İstendiğinde Alınan Uyarının KaldırılmasıTevkifat kodlarının değişen pay-payda oranları sebebiyle e-Faturaya aktarılmış irsaliye içerisine değiştir ile girip hareket özel kodu değiştirilmek ya da eklenmek istendiğinde “Tevkifat kodu hatalıdır!” uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
44Kayıt Numara Şablonlarında Kullanıcı Koşulu Verildiğinde Uyarı Alınmamasının SağlanmasıKullanıcı bazlı kayıt numaralama şablonu oluşturulmak istendiğinde grup ve rol alanları seçim yapılmadan geçildiğinde numara şablonunda oluşan durum giderilmiştir.
45Firma Kredi Kartı Fişi İşlem Dövizli Giriş Yapılıp Fiş Üzerinde F9 Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Yapıldığında Oluşan Banka Fişine Dövizli Tutarların Gelmesinin SağlanmasıFinans Parametrelerine; öndeğeri hayır olmak üzere “Kredi Kartı Ödemesinin/Tahsilatının Banka Fişinin İşlem Dövizi Kuru Kredi Kartı Fişinden Okunsun=Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.
46Toplu Ekstre Gönder İşleminden Sonra Açılan Cari Hesap Ekstresi Raporunun Filtre Ekranında İşyeri Filtresi Seçildiğinde Eğer Cari Hesabın o İşyerine Ait Hareketi Yoksa Boş Bir PDF Dosyasının Mail Olarak Gönderilmesinin EngellenmesiToplu ekstre gönder işleminden sonra açılan cari hesap ekstresi raporunun filtre ekranında işyeri filtresi seçildiğinde eğer cari hesabın o işyerine ait hareketi yoksa boş bir PDF dosyasının mail olarak gönderilmemesi sağlanmıştır.
47KDV Beyannamesinde Sonuç Hesapları Ekranında Kümülatif Kısmında Seçilen Hesaba Ait Tutarların Mali Dönem Bağımsız Firma İçin Firma Tanımında En Baştaki Tarihten İtibaren Değer Getirmesinin EngellenmesiMali dönem bağımsız firma için KDV beyannamesi “sonuç hesapları” ekranında ‘kümülatif’ kısmında seçilen hesaba ait tutarların, beyannamede seçilen yıldaki açılıştan itibaren gelmesi sağlanmıştır.
48Bankadan Portföye İade Alınan Senedin Muhasebe Kodlarında Proje Kodu Gelmesinin SağlanmasıBankadan portföye iade alınan senetlerin muhasebe kodları ekranına proje kodu gelmesi sağlanmıştır.
49Mahsup Fişlerinde Durum Değiştir Seçeneği ile Yapılan Değişikliklerin, F9 Menüdeki Kayıt Bilgisindeki Son Değiştiren Bilgisi Alanına Yansımasının SağlanmasıMahsup fişlerinde Durum Değiştir seçeneği ile yapılan değişikliklerin, F9-Kayıt bilgisi ekranındaki “Son Değiştiren Bilgisi” alanına yansıması sağlanmıştır.
50Siparişlerde Çoklu Faturalama Sonrasında Açılan Log Ekranında Faturalama İşlemlerine Ait Bilgilerin Gelmesinin SağlanmasıSiparişlerde çoklu faturalama sonrasında açılan log ekranına faturalama işlemlerine ait bilgilerin gelmesi sağlanmıştır.
51e-İrsaliye Mükellefi Olmayan Cari Hesap Kartında İrsaliye Yerine Geçer İşaretli Olan Cari Hesaba Kağıt Fatura Oluşturulmasının Sağlanmasıe-İrsaliye mükellefi olmayan ve cari hesap kartında irsaliye yerine geçer işaretli olan cari hesaplara düzenlenen faturalar kopyalandığında oluşan yeni irsaliyenin de kağıt olarak oluşması sağlanmıştır.
52Banka Virman Fişinde Alacaklı Olan Banka Hesabı Hareketler Ekranında Borçlu Görünmesinin DüzeltilmesiBanka virman fişinde alacaklı olan banka hesabı, banka hesabı hareketleri ekranında borçlu olarak gözükmesi düzeltilmiştir.
53Cari Hesap Kartı Üzerinde Eşlemeler Ekranında Uyarı Alınmamasının SağlanmasıCari hesap kartı üzerinde eşlemeler ekranında bağlantı uyarısı alınması engellenmiştir.
54MOBİLDEV SMS Gönderiminin Ürün İçerisinden Yapılmasını Sağlayan Adreslerde Değişiklik Olduğundan Güncelleme Yapılması TalebiÜrün içerisinden eLogo servisleri ile SMS gönderiminin yapılmasını sağlayan geliştirme yapılmıştır.
55Cari Hesap Ekstresi Standart Alanlarından Özel Kod[17] Eklendiğinde Banka Fişlerine Ait Satırlarda Özel Kod Bilgisi Gelmesinin SağlanmasıCari hesap ekstresi rapor tasarımında standart alanlarda bulunan “Özel Kod[17]” alanı rapor tasarımına eklendiğinde banka fişlerine ait rapor satırlarına özel kod bilgisi gelmesi sağlanmıştır.
56e-SMM Kullanıcısı Olan Firmalarda Cari Hesap Fişlerinden Girilen Serbest Meslek Makbuzlarında Makbuz Tipinin Öndeğer e-SMM Gelmesinin Sağlanmasıe-SMM kullanıcısı olan firmalarda cari hesap fişlerinden girilen serbest meslek makbuzlarında makbuz tipinin ön değer olarak e-SMM gelmesi sağlanmıştır.
57Satınalma Parametrelerinde Onay Bilgisi Sevkedilebilir Olduğunda Malzeme Üzerinde F9 Menüdeki Sipariş Hareketlerine Sipariş Fişi Yansımasının SağlanmasıSatınalma parametrelerinde “Sipariş onay bilgisi” parametresi “Sevk edilebilir” olduğunda; talep fişi bağlantısı ile oluşturulan siparişin malzeme üzerinde F9 menüde bulunan “Sipariş Hareketleri” penceresine yansıması sağlanmıştır.
58Katma Değer Vergisi Beyannamesi HTML Olarak Alındığında Ödenmesi Gereken KDV Tutarının Aynısının, Eksi Tutar Olarak Sonraki Dönemlere Devreden KDV Tutarına Yazılmasının EngellenmesiKatma değer vergisi beyannamesi HTML olarak alındığında ödenmesi gereken KDV tutarının aynısının, eksi tutar olarak sonraki dönemlere devreden KDV tutarına yazılması engellenmiştir.
59Müşteriden Protestolu İade Edilen Senetler Yaz Tasarımında Protesto Masrafı Alanının Veri Getirmesinin SağlanmasıMüşteriden protestolu iade edilen senetler yazdırmak istenildiğinde form tasarımına eklenen “protesto masrafı” standart alanına veri getirilmesi sağlanmıştır.
60Hatalı Mali Dönem Bilgileri ile Açılan Firmada Mali Dönem Bitiş Tarihi Değiştirilmek İstendiğinde Alınan Tarihler Diğer Dönemler ile Çakışıyor Uyarısının DüzeltilmesiHatalı mali dönem bilgileri ile açılan firmada mali dönem bitiş tarihi değiştirilmek istendiğinde “Tarihler Diğer Dönemler ile Çakışıyor” uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
61Satış Siparişi Girilirken Alınan “Talep Bağlantısı Olmayan Satırlar Var” Uyarısının DüzeltilmesiSatınalma parametrelerinde bulunan “Sipariş hareketlerinde talep kontrolü – Yapılacak” olarak seçili olduğunda satış siparişinde de kontrol yapılması engellenmiştir.
62Firma Yetkilerinde Satınalma Modülü/Verilen Siparişlerde Ekle Yetkisi Verilmediğinde Satış Sipariş Fişinde e-Fatura Carisi Seçildiğinde F9’da e-Fatura Bilgilerinin Gelmesinin SağlanmasıFirma yetkilerinde satınalma modülü/verilen siparişlerde ekle yetkisi verilmediğinde satış sipariş fişinde e-Fatura carisi seçildiğinde F9’da e-Fatura bilgileri seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
63Satış Faturada %100 İndirim Uygulandığı Durumlarda İndirimler Malzeme Maliyeti Parametresi Seçiliyse Muhasebeleşme İşlemi Uygulandığında Faturaya Ait SMM Mahsup Fişi Tarihinin Dolu Gelmesinin SağlanmasıSatış faturada %100 İndirim uygulandığı durumlarda indirimler malzeme maliyeti parametresi seçiliyse muhasebeleşme işlemi uygulandığında faturaya ait SMM mahsup fişi tarihinin dolu listelenmesi sağlanmıştır.
64Plasiyer Satış Raporları Altında Yer Alan Malzeme Satış Ekstresi Raporundaki Veri Alanlarının Rapor Tasarımına Doğru Değer Getirmesinin SağlanmasıPlasiyer satış raporları altında yer alan malzeme satış ekstresi raporundaki veri alanları rapor tasarımına doğru veri getirmesi sağlanmıştır.
65Mali Dönem Bağımsız ve Ara Mali Yıl Kullanıldığında KDV Beyannamesi İndirimler Sekmesinde Girilen Hesap Bakiyesinin XML İçerisine Yansımasının SağlanmasıMali dönem bağımsız ve ara mali yıl kullanıldığında KDV Beyannamesi indirimler sekmesine girilen hesap bakiyesinin XML içerisine yansıması sağlanmıştır.
66Malzeme Yönetim Fişleri Ekranında Tarihe Göre ya da Fiş No’ya Göre Sıralama Yapıldığında Giriş/Çıkış Ambarı Açıklaması Kolonlarında Yanlış Veri Listelenmesinin DüzeltilmesiMalzeme yönetim fişleri ekranında tarihe göre ya da fiş numarasına göre sıralama yapıldığında giriş/çıkış ambarı açıklaması kolonlarında doğru veri listelenmesi sağlanmıştır.
67Cari Hesap Özel Kodu Tanımı Küçük Harflerle Yapıldığında Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi Satırlarında Cari Hesap Özel Kodu Bilgisinin Büyük Harflerle Görünmesinin DüzeltilmesiCari hesap özel kodu tanımı küçük harflerle yapıldığında “toplu satın alma/satış fiyat girişi” satırlarında cari hesap özel kodu bilgisinin özel kodu tanımındaki gibi küçük harflerle görünmesi sağlanmıştır.
68İşlem Dövizli Satınalma Sözleşmesi Siparişe Aktarıldığında Siparişte Farklı İşlem Döviz Türü Gelmesinin Düzeltilmesiİşlem dövizli satınalma sözleşmesi siparişe aktarıldığında siparişte farklı işlem döviz türü gelmesi düzeltilerek sözleşmedeki işlem dövizi ile siparişe aktarılan işlem dövizinin aynı olması sağlanmıştır.
69e-Arşiv Carisine Kesilen İrsaliye Üzerinden F9 Menü Faturalama İşlemi Sırasında Manuel Girilen Fatura Numarası ile Fatura Kaydedilmesinin Sağlanmasıİrsaliye üzerinden F9 menü faturalama işlemi sırasında otomatik olarak gelen e-Fatura/e-Arşiv numarasını, manuel olarak değiştirilerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
70Ayrıntılı Satış Raporunda Ticari İşlem Grubu Filtresi Verildiğinde İhracat Operasyon Fişlerinin Rapora Yansımasının SağlanmasıAyrıntılı satış raporunda ticari işlem grubu filtresi verildiğinde ihracat operasyon fişlerinin rapora yansıması sağlanmıştır.
71Satınalma İade Faturası Satırda Hizmet Seçildiğinde ve Genele İndirim Uygulandığında Satınalma İade İrsaliyesi Oluşmasının DüzeltilmesiSatınalma iade faturası genele indirim uygulanarak hizmet satırı ile kaydedildiğinde irsaliye oluşması engellenmiştir.
72Ödeme Tipi Banka Havale/Eft Olan Fatura Kaydedildiğinde Otomatik Olarak Açılan Havale/Eft Fişi Satırlarına, Cari Hesap Kartında Tanımlanmış Olan Öndeğer Banka Hesabı Bilgisinin Yansımasının SağlanmasıÖdeme tipi banka havale/eft olan fatura kaydedildiğinde otomatik olarak açılan “havale/eft” fişi satırlarına, cari hesap kartında tanımlanmış olan öndeğer banka hesabı bilgisinin yansıması sağlanmıştır.
73Banka Kredi Taksitleri Raporunda Ödenen Taksit Hareketleri Kadar Toplam Satırının Çoklanmasının EngellenmesiBanka Kredi Taksitleri Raporu’nda taksit durumu filtresine istinaden toplam alanının çoklanması engellenmiştir.
74Sabit Kıymet Satışı Yapılan Ayda TFRS Amortisman Hesaplamasının Doğru Gelmesinin SağlanmasıSabit kıymet satışı yapılan ayda TFRS amortisman hesaplamasının doğru yapılması sağlanmıştır.
75Firma Öndeğerlerinde İşyeri Tanımlandığında Banka Fişleri Liste Ekranında Toplu Kayıt Ekleme İşleminde İşyeri Seçilerek Oluşturulan Virman Fişinin Muhasebe Kodlarında Hem Merkez İşyeri Hem Seçilen İşyeri İçin Muhasebe Satırı Oluşmasında DüzeltmeKullanıcıya firma öndeğerlerinde işyeri tanımlandığında, banka fişleri ekranında toplu kayıt ekleme işleminde işyeri seçilerek oluşturulan virman fişinin muhasebe kodlarında seçilen işyeri için muhasebe satırı oluşması sağlanmıştır.
76Devir Olarak Girilen Çek Başka İşyerine Aktarıldığı Durumda Müşteri Çek ve Senetleri Raporunda Genel Durum Filtresine Göre İşyeri Bilgisinin RaporlanabilmesiDevir statüsünde girilen çek ve ya senetlerin başka bir iş yerine aktarılması durumunda müşteri çek ve senetleri raporunda genel durum tarihleri filtresine göre iş yeri bilgisinin doğru raporlanması sağlanmıştır.
77Ayrıntılı Tahsilat Listesinde Alan Listesindeki Cari Ortalama Gecikmenin Doğru Değer Getirmesinin SağlanmasıAyrıntılı tahsilat listesinde alan listesindeki ‘Cari ortalama gecikme’ alanının “Gün” olarak değer getirmesi sağlanmıştır.
78KDV1 Beyannamesinde Hesap Planı Seçildiği Durumda Matrahların Eksi Değer Hesaplanmasının DüzeltilmesiKDV1 beyannamesinde hesap planı seçildiği durumda matrahların eksi değer hesaplanması ve sonuç hesaplarında değer gelmemesi durumu düzeltilmiştir.
79Cari Hesap Ekstresi Tasarımında Fatura Satırları İçin Gruplama Yapıldığında Fiyat ve Malzeme Açıklaması Alanlarında Doğru Gruplama Yapılmasının SağlanmasıCari hesap ekstresi tasarımında fatura satırları için gruplama yapıldığında malzeme miktar ve birim fiyat bilgilerinin doğru şekilde listelenmesi sağlanmıştır.
80Sabit Kıymet Kaydı Amortisman Tablosu Sil İşleminden Sonra Birikmiş Amortisman Tutarı Sabit Kıymet Kaydının F9 Toplamlardan Silinmesinin SağlanmasıSabit kıymet kaydı üzerinden amortisman tablosu sil işlemi yapıldıktan sonra sabit kıymet kaydı F9 sağ tuş toplamlar ekranından silinmesi sağlanmıştır.
81e-Defter Kullanıcısı Olan ve Mali Dönem Bağımlı Çalışan Firmada Kapanış Fişin Manuel Eklendiğinde Fiş Kaydedilirken Belge Detayı Kontrolü Yapılmasının Sağlanmasıe-Defter uygulaması kapsamında, kapanış fişi eklenirken e-Defter belge detayı kontrolü yapılması sağlanmıştır.
82İhracat Operasyon Fişlerinde Sipariş ve İrsaliye Fişi Aktarırken e-Arşiv ve e-Fatura Kontrollerinin Sipariş Aktarımında Yapıldığı Gibi İrsaliye Aktarımında da Yapılmasının Sağlanmasıe-Fatura Gümrük cari hesaplarına düzenlenen ihracat operasyon fişleri içerisine sipariş ve irsaliye aktarımı yapılırken aktarılan fişin türüne göre fatura türünün güncellenmesi sağlanmıştır.
83STCALC Fonksiyonu Ek Vergi Kartındaki Maliyeti Etkilemez Seçeneği İşaretli Olmadığında Girişlerin Maliyetinin Doğru Hesaplanmasının SağlanmasıSTCALC fonksiyonu ek vergi kartındaki maliyeti etkilemez seçeneği işaretli olmadığı durumda girişlerin maliyetinin doğru hesaplanması sağlanmıştır..
84Satınalma Faturasına F9 İrsaliye Aktar Sonrasında Tarih Değiştirilmek İstendiğinde Alınan Uyarının KaldırılmasıSatınalma faturasına F9 irsaliye aktar sonrasında tarih değiştirilmek istendiğinde “Fiş tarihi seri/lot çıkış hareketinden sonra olamaz” mesajı alınıyordu, ilişkili hareket kontrolünün fiş kaydı sırasında da yapılması sağlanmıştır.
85Kasa İşlemlerinden Girilen e-Müstahsil Makbuzunun F9 Menü ile İptali Yapıldığında Servise İstek Gönderilmesinin SağlanmasıKasa işlemlerinden girilen e-Müstahsil Makbuzunun, durumu ‘Başarılı’ ise F9-İptal seçeneği ile servise iptal isteğinin gönderilmesi sağlanmıştır.
86Durumu Tahsil Edildi Olan Çek Kartının Bir Sonraki Döneme Portföyde Olarak Devrolmasının DüzeltilmesiDurumu Tahsil Edildi olan Çek kartının bir sonraki döneme Tahsil Edildi olarak aktarılması sağlanmıştır.
87Satış Siparişin Liste Ekranı Üzerinde Yapılan Sipariş Çıkar İşleminde Performans İyileştirmesiSipariş çıkarma işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
88KDV Dahil Sipariş Girişi Yapıldığında ve İndirim Uygulandığında Cari Hesap Risk Toplamı Ekranına Siparişin Toplam Tutarından Farklı Bir Tutar Yazmasının DüzeltilmesiKDV dahil ve indirimli olarak kaydedilen sipariş sonrası cari hesap kartı risk toplamları alanına doğru tutar yansıması sağlanmıştır.
89Çek Karşılığı Banka Kredisinin Devri Sonrasında Krediye Bağlı Çek/Senet Gelmesinin SağlanmasıDönem devir işlemi yapıldıktan sonra önceki yılda eklenmiş olan çek karşılığı kredi üzerinde F9 menü ile bağlı çek senet kartlarına erişilmesi sağlanmıştır.
90Müşterinin Karşılıksız Çeki Tahsil Edilerek Cari Hesap Toplamları Çalıştırılınca Risk Tutarına Doğru Yansımasının SağlanmasıKarşılıksız çıkan çekin tahsil işlemi sonrası cari hesap kartı risk tutar bilgileri alanına doğru yansıması sağlanmıştır.
91Kullanılabilir Widgetlerde Akbank Olan Firmalarda Kets Docplace Çalışmasının SağlanmasıAkbank uygulamasının aktif olduğu durumda Kets doküman yönetim sisteminin kullanılamaması ile ilgili durumun düzeltilmesi adına Kets DocPlace klasöründeki dosyalar güncellenmiştir.
92Tablo Olarak Alındıktan Sonra Excel’e Aktarılan Raporlarda Yer Alan Tarih Alanlarının Formatının Tarih Olarak Gelmesinin SağlanmasıTablo olarak alındıktan sonra Excel’e aktarılan raporlarda yer alan tarih alanlarının formatının Excel’e tarih formatında yansıması sağlanmıştır.
93Borç/Alacak Durum Raporu Tamamlanmadan Sonlandırıldığında “Veri sorgulaması Sürüyor” Mesajının Ekrandan KaldırılmasıRapor tamamlanmadan kapatılmak istendiğinde ekranda kalan “Veri Sorgulaması Sürüyor” mesajının gösterilmemesi sağlanmıştır.
943 Serisi Ürünlerde Raporlar Tablo Formatında Ekrana Alıp Excel’e Alındığında Bilgilerin Tema Rengi ile Gelmesinin DüzeltilmesiTablo olarak alınan raporların Excel olarak kaydedilmesi sonucu ürün tema renginin Excel dosyasına geçmesi durumu düzeltilmiştir.


Bir cevap yazın