Logo Versiyon Güncellemesi 2.89

Logo Versiyon Güncellemesi 2.89

2.89 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra NoTanımAçıklama
1Kayıt numaralama şablonundaki grup bilgisinin karakter sayısı arttırılmalı.Sistem İşletmeni yönetim kısmından ulaşılan kayıt numaralandırma şablonlarında, oluşturulan şablonlardaki grup bilgisi bölümünün daha önce 3 karakterle sınırlı olan karakter sayısı arttırılmıştır.
2Fatura F7 önizleme ekranında faturada ki ödeme planı görüntülenebilmeli.Satınalma ve Satış Sipariş / İrsaliye / Fatura ekranlarından ulaşılan F7 Fiş Önizleme özelliği ekranına “Ödemeler” alanı eklenmiştir.
3Sysde firma üzerinde f9 menüde ki dosya oluştur işleminde tablolardaki verilerin silineceğine dair uyarı verilmeli.Sysde firma üzerinde F9 menüde “Dosya Oluştur” işleminde tablolardaki verilerin silineceğine dair uyarı verilmesi sağlanmıştır. Aynı şekilde dönem içinde F9 menüde “Dosya Oluştur” işleminde de verilerin tamamının silineceğine dair uyarı verilmektedir.
4Parametrik olarak negatife düşen stokların malzeme browserında farklı renkte listelenmesi sağlanmalı.Malzeme kartında genel bilgiler sekmesi altında bulunan “Stok seviye kontrolü” alanındaki seçime göre negatife düşen malzemelerin fiili stok, gerçek stok veya sevk edilebilir stok kolonlarındaki miktarlarının (malzeme negatife düştüyse) kırmızı renkle gösterilmesi sağlanmıştır.
5Ambar fişi ile e-irsaliye oluşturulurken satırlar malzeme koduna göre birleştirilebilmeli.Ambar fişi ile e-irsaliye oluşturulurken satırların malzeme koduna göre birleştirilebilmesi sağlanmıştır.
Satış dağıtım parametreleri altında yer alan ; e-İrsaliyenin XML i oluşturulurken satırlar mazleme koduna göre birleştirilsin seçimi yapılmalıdır.
6Muhasebe işlem merkezinde performans iyileştirilmesi yapılmalı.Muhasebe işlem merkezinin donmadan açılması sağlanmıştır.
7Stok işlem merkezinde performans iyileştirilmesi yapılmalı.Stok işlem merkezinin donmadan açılması sağlanmıştır.
8Ürün içerisinden mail gönderme işleminde konu ve mesaj şablonu güncellenmeliCari hesap üzerinden mektup gönderme ve mutabakat gönderme işleminde konu ve mesaj şablonu güncellenmiştir.
9Satışı yapılmış olan sabit kıymet kayıtlarının yeni döneme devir edilip edilmemesi ile alakalı devir filtresi eklenmeli.Firma kopyalama işleminde sabit kıymet kartları da kopyalanacaktır mesajında “Tamam” seçeneği seçildiğinde “Satışı yapılan sabit kıymet kayıtları kopyalansın” “Tamam -Vazgeç” uyarısı verilmesi sağlandı. “Tamam” seçeneği seçildiğinde tüm sabit kıymet kayıtları aktarılacaktır. “Vazgeç” seçeneği seçildiğinde satışı yapılan ve miktarı 0 olan kayıtlar yeni firmaya aktarılmayacaktır.
10Kdv beyannamesi 2 içerisinde kesinti yapılan satıcılar sekmesinde satırlar cari hesap vergi numarasına göre birleştirilmeli.Kdv beyannamesi 2 içerisinde kesinti yapılan satıcılar sekmesinde satırların cari hesap vergi numarasına göre birleştirilmesi sağlanmıştır.Grup şirket kullanımına göre geliştirme yapılmıştır. Grup şirket kartına bağlı aynı VKN / TC Kimlik nolu farklı cari hesaplara ait alım faturaları, kasadan ve cari hesap fişlerinden eklenen alınan serbest meslek makbuzlarının KDV 2 beyannamesi – Kesinti Yapılan Satıcılar sekmesi  veri al işleminde grup şirketi bazında birleştirme yapılarak getirilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
11Otomatik satınalma siparişi oluşturulduğunda Cari hesap kartının içerisinde seçilen ödeme planı siparişe yansımamaktadır.Otomatik satış ve satınalma siparişi oluşturma işleminde , cari hesap kartında tanımlı olan ödeme planı ve proje kodunun oluşan sipariş fişine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.
12Satın alma ve satış siparişinde satır türü alanı parametrik olmalı.Satış ve dağıtım ile satın alma parametreleri ön değerler kısmına ayrı ayrı olarak “Sipariş Fişlerinde Öndeğer Satır Türü=”Malzeme, Hizmet, Karma Koli, Malzeme Sınıfı” parametresi ve Teklif Yönetim Fişlerinde Öndeğer Satrı Türü paramatresi eklenmiştir. Parametre öndeğeri “malzeme” seçeneğidir. Sipariş ve teklif yönetimi fişleri açıldığında satırda seçili tür bilgisi ilgili parametre seçimine göre gelecektir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
13KDV1 Beyannamesi kaydedilip XML oluşturulduktan sonra BDP kontrol ekranında matrahı olmayan satırlar 0,00 (sıfır) gelmeli.KDV1 Beyannamesi kaydedilerek  XML oluşturulduktan sonra BDP kontrol ekranında matrahı olmayan satırlarin 0,00 (sıfır) gelmesi sağlanmıştır.
14Tiger Kargo EntegrasyonuKargo entegrasyonu özelliği ile kargo firmaları özelinde irsaliye üzerinden gönderi oluşturma, kargo durum sorgulama yapılabilmesi sağlanmıştır.Entegrasyonun kullanılabilmesi için sistem işletmeni üzerinden kargo entegrasyon bilgilerinin girişinin yapılmış olması gerekmektedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
15Merkez bankasından kur aktarımında döviz türlerine hangi alış satış kurlarının aktarılacağı ayarlanabilmeli.Ticari sistem yönetimi – Tanımlar – Döviz kullanım parametreleri penceresine tür seçenekleri parametresi eklenerek alış ve satış kurlarının indirleceği tür sıralamasının belirlenebilmesi sağlanmıştır.Parametre öndeğerleri aşağıdaki gibi gelmektedir. MBDA – Merkez Bankası Döviz Alış
MBDS – Merkez Bankası Döviz Satış
MBEA – Merkez Bankası Efektif Alış
MBES – Merkez Bankası Efektif SatışSeçiniz işaretli olduğu durumda kur aktarımının yapılmaması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
16Kampanya sihirbazı ile satır miktar ve satır miktar toplamlarına göre indirim/promosyon yapılacak şekilde kampanya tanımlanabilmeli.Kampanya sihirbazı ile satır miktar ve satır miktar toplamlarına göre indirim/promosyon şeklinde kampanya tanımlanabilmesi sağlanmıştır.Kampanya sihirbazına kampanya türü olarak “Satırdaki miktara göre indirim ve /veya promosyon” seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
17Cari hesaplar f9 menüde toplu güncelle seçeneği filtrelerine grup şirketi bilgileri aktarılacak evet/hayır filtresi eklenmeli.Cari Hesaplar f9 menüde Toplu Güncelle seçeneği filtrelerine grup şirketi bilgileri aktarılacak evet/hayır filtresi eklenmiştir.
18Fiş form tasarım standart alanlarına “Ch Anlık Bakiye” alanı eklenmesi talep ediliyor.Satış Faturaları ve kasadan eklenen Cari Hesap Nakit Tahsilat fişi form tasarımı standart alanlarına “Ch Anlık Bakiye” alanı eklenmiştir.
19Kasa işlemleri ve kasa ekstresi filtrelerine cari hesap kodu filtresi eklenmeli.Kasa ekstresi filtrelerine “cari hesap işlemleri cari kodu” ve “faturalar cari kodu” filtreleri eklenmiştir.
20Browser üzerindeki hızlı erişim işlemlerinin ikonları güncellenmelidir.Malzeme, Malzeme Sınıfı ve Cari Hesap Kartları ekranlarında sağ bölümde bulunan hızlı erişim ikonları güncellenmiştir.
21Satış faturaları browserındaki fatura saati filtresi de eklenmeli.Satınalma ve Satış Faturaları ekran filtrelerine “Zaman” filtresi seçeneği eklenmiş ve faturaların zaman bilgisine göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
22Cari Fişlerinde Kasadaki Gibi Günlük Limit Belirtebilmek İçin Parametre Eklenmelidir.Cari hesap fişlerinde günlük işlem limiti belirtilebilmesi sağlanmıştır.Finans parametrelerine “Cari Hesap Fişlerinde Tutar Kontrolü”, “Cari Hesap Fişlerinde Tutar Kontrolü Limiti”, “Tutar Kontrolü Yapılacak Cari Hesap Fiş Türleri” seçenekleri eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız.
23Banka hesap kartlarında işyeri tanımı yapılabilsin.Banka hesap kartlarında işyeri tanımı yapılabilmesi sağlanarak ilgili banka hesabının işyeri bazında kullanılabilmesi sağlanmıştır.İşyeri seçim alanında herhangi bir işyeri bilgisi seçmeden seçiniz tercihi ile kullanımlarda ilgili banka hesabı tüm işyerleri için kullanılabilir durumda olmaya devam edecektir. Tabloları sürüme göre güncelleme işlemi sonrası tüm banka hesaplarında işyeri bilgisinin “Seçiniz” olarak tanımlanması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
24Banka Kredisi Taksit Ödemesinden Sonra Oluşan Banka İşlem Fişinin Muhasebeleştirme İşleminde Düzeltme YapılmalıKredi tanımında faiz+BSMV+KKDF giderlerinin kredi taksit ödemesi yapıldığında muhasebe kayıtlarının oluşturulması sağlanmıştır.. Finans parametrelerine “Banka kredi tanımında faiz tahakkuları” seçeneği eklemiştir. Parametre değeri Ödeme hareketinde oluşacak seçildiğinde, kredi tanımı sonrası banka fişi fişi oluşmadan taksit ödemesinde faiz tutarları kredi hesabına yansıtılmadan , muhasebe gider hesaplarına yansıtılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
25Kasa Ekstresi Filtreye Bağlı Olarak Günlük, Aylık ve Yıllık RaporlanabilmeliKasa ekstresi raporunda kasa toplamı için ‘listeleme şekli’ filtresi eklenmiştir. Değerleri günlük, aylık ve yıllıktır. Öndeğerinin günlük gelmesi sağlanmıştır. 
26Malzeme Kartında Ek Verginin Kullanım Yeri SeçilebilmeliMalzeme kartlarında ek verginin kullanım yerinin seçilebilmesi sağlanmıştır.
Malzeme/malzeme sınıfı kartı “Genel Bilgiler 2” sekmesi altına “Ek Vergi Kullanım Yeri alanı : Satın alma, satış” alanı eklenmiştir. Ön değer olarak 2 seçenekte işaretli olarak gelmektedir. Yapılan seçime göre ek vergi uygulanmaktadır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
27e-Fatura carisine kesilen stok tutarları azaltılacak seçili satınalma fiyat farkı faturaları alıcıda işlendi başarıyla tamamlandı statüsünde olduğunda değiştirilememelidir.e-Fatura carisine kesilen stok tutarları azaltılacak seçili satınalma fiyat farkı faturaları alıcıda işlendi başarıyla tamamlandı statüsünde olduğunda ve Gerçek durumundaki e-faturalar değiştirilebilsin parametresi  evet seçildiğinde değiştirilememesi sağlanmıştır.
28Cari hesap kartı içerisinde bulunan Detaylı Bilgi için yetkilendirme yapılabilmelidir.Sistem işletmeninde Kullanıcılar/ Kullanıcı/Firma Yetkileri/Firma/İşlem Yetkileri altında bulunan Cari Hesap Kartları ekle,değiştir ve incele yetkilerinin altına detaylı bilgi yetkisi eklenmiştir. Kullanıcı bazında cari hesap kartlarındaki detaylı bilginin yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
29Malzeme kartı ve fiş satırlarında Gtip kodu bilgisinin yalnızca listeden seçilerek girilmesi sağlanmalı.Ticari sistem yönetimi – Genel Parametreler altında bulunan “Özel Kod\Yetki Kodu\Ticari İşlem Grubu\GTIP Koduna Veri Girişlerinde Kontrol” parametresi aracılığıyla malzeme kartı ve fiş satırlarında Gtip kodu bilgisinin yalnızca listeden seçilerek girilebilmesi sağlanmıştır.
30Karma koli birim fiyatına, karma koli satırlarında yer alan malzemelerin kullanıcı tanımlı fiyat kartlarına göre gelmesi talebi.Karma koli satırlarında tanımlanan malzemeler için fiyat kartı tanımlandığında satınalma ve satış fişlerine birim fiyat olarak tanımlanan fiyat kartlarının gelmesi sağlanmıştır.
31Cari hesap browser filtrelerine e-İrsaliye kullanıcısı eklenmeli.Cari hesap ekran filtrelerine , e-Fatura kullanıcısı filtresinin altında listelenecek şekilde, “e-İrsaliye kullanıcısı” seçeneği eklenmiştir.
32Müstahsil Makbuzunda Stopaj Tutarının Brüt Ya Da Net Tutar Üzerinden Hesaplanması Parametrik Olmalı.Müstahsil Makbuzu’nda stopaj tutarının brüt ya da net tutar üzerinden hesaplanması için “Müstahsil Makbuzunda Stopaj Payı Hesabı: Brüt üzerinden/Net üzerinden ” seçeneği eklenmiştir. Parametre öndeğeri brüt üzerinden gelmektedir.
33Excel’den veri aktarımı işlem sonrası log ekranında aktarım yapılan excel dosya ismi de gösterilsinExcel’den Veri Aktarımı işleminden sonra aktarım yapılan excel doyasının ismininin log ekranında görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
34e-İrsaliye giden kutusunda harici yollardan iptal yapılabilmelie-İrsaliye belgelerinin cloud connect giden irsaliye kutusu ekranında F9- Harici yollardan iptal edilebilmesi ve ilgili fişin kırmızı renkte gösterilmesi sağlanmıştır.
35Kasa işlemleri stopaj muhasebe bağlantı kodları filtrelerine özel kod filtresi eklenmeli.Kasa işlemleri stopaj muhasebe bağlantı kodları filtrelerine “Fiş Özel Kodu” filtresi eklenmiştir.
36Dosya-bakım işlemleri-veri bağlantıları-ödeme tahsilat veri bağlantıları çalıştırıldığında log kaydı oluşması sağlanmalıDosya-bakım işlemleri-veri bağlantıları-ödeme tahsilat veri bağlantıları çalıştırıldığında log kaydının oluşması sağlandı.
37Verilen hizmet muhasebe bağlantı kodlarına cari hesap kodu filtresi eklenmeli.Alınan hizmet ve verilen hizmet muhasebe bağlantı kodları ekranına cari hesap kodu filtresi eklenmiştir.
38Skonsol3 satış ekranında; faturada ödeme tipi kredi kartı harici seçildiğinde sağ click ödemeler ekranındaki Açıklama alanı pasif gelmektedir.Skonsol3 satış ve ön ödemeli satış işlemleri , ödemeler ekranında yer alan “Açıklama” alanı sadece ödeme tipi “Kredi kartı” olduğunda aktif oluyor ve veri girilebiliyordu , geliştirme yapılarak tüm ödeme tiplerinde veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
39Skonsol3 satış ekranında e-İrsaliye bilgilerinin girilebilmesi sağlanmalı.Skonsol3 satış ekranında e-İrsaliye bilgilerinin girilebilmesi sağlanmıştır.
40Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri / Fiyat Endeksleri tablosu açıldığında default Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi gelmeli.Fiyat Endeks Türlerinde, Yİ ÜFE türünde tanımlanan satır olduğunda Fiyat Endeksleri ekranında öndeğer seçili olarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosunun gelmesi sağlanmıştır.
41Fiyat Endeksi Atama İşleminde Malzemenin Fiyat Endeksinin Gelmesi Sağlanmalı.Satış ve satın alma faturaları muhasebeleştirildikten sonra çalıştırılan maliyetlendirme servisi ile stok için hesaplanan endeksin fiyat endeksi atama işlemi ile ilgili muhasebe fiş satırına yansıması sağlanmıştır.
42Duran varlık enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde sk nın değerlenmiş rakamı üzerinden hesaplama yapılması sağlanmalıYeniden değerleme yapılmış sabit kıymetlerin, duran varlık enflasyon düzeltme fark hesaplamasında değerlenmiş tutar ve değerleme tarihi baz alınarak endeks çarpanı üzerinden hesaplama yapılması sağlanmıştır.
43Siparişlerde bağlantı takibi yapılabilmeliSiparişlerde bağlantı tanımının yapılarak sevk , ödeme işlemlerinin ilişkilendirilmesi , raporların alınması , kullanıcı yetkilendirme ve kalan bağlantı miktar/tutarının devir edilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
44Enflasyon Muhasebesi Taslak Tebliğ Çerçevesinde GüncellemelerVUK Enflasyon muhasebesi taslak tebliği kapsamında güncellemelerin üründe de uygulanabilmesi sağlanmıştır.
45Payer’e dövizli fiyat kartının TL karşılığının gönderilmesi talep ediliyor.Pazar yeri entegrasyonunda malzeme satış/satın alma fiyat kartında belirtilen dövizli fiyat tutarının pazar yerine TL karşılığının gönderilmesi sağlanmıştır.
46Günlük döviz kurları indirildiğinde son hanedeki sıfır rakamları silinmemeli.Günlük Döviz Kurları girildiğinde son hanedeki sıfırlar silinmemesi sağlanmıştır.
47Fatura F7 önizleme ekranına hareket özel kodu eklenmelidir.Satınalma ve Satış Sipariş / Fatura ekranlarından ulaşılan F7 Fiş Ön İzleme özelliği ekranına “Hareket Özel Kodu” alanı eklenmiştir.
48Satınalma siparişi üzerinden karşı sipariş oluştur yapıldığında satır birleştirme yapılması parametrik olmalıdır.Go ürünlerinde Satınalma/Satış Siparişi üzerinden karşı sipariş oluşturma işleminde satır birleştirme yapılmasının parametrik olması sağlanmıştır.
49Cari hesap kartları ekranındaki toplu güncelle seçeneklerine taşıyıcı kodu eklenmeli.Cari hesap kartları ekranındaki toplu güncelle seçeneklerine taşıyıcı kodu eklenerek cari hesap kartları taşıyıcı kodu bilgisinin toplu olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
50Cari hesap üzerinden f9 menüde yaz mektup seçildiğinde cariler ünvana göre sıralanabilmeli.Cari hesap kartları ekranı üzerinde F9 menüde bulunan “yaz mektup” seçeneği seçildiğinde cari hesapların cari ünvan açıklamalarına göre alfabetik olarak sıralanabilmesi sağlandı. Yaz mektup filtre ekranı “listeleme” filtresinde “açıklamaya göre” seçeneği seçildiğinde cari hesaplar cari ünvan açıklamalarına göre alfabetik olarak sıralanacaktır.
51Malzemeler browserında Ctrl+F arama seçeneklerine malzeme özel kod açıklaması da eklenmelidir.Malzeme kartları ekranında Ctrl+F arama seçeneklerine “Malzeme Özel Kod Açıklaması” eklenmiştir.
52Malzeme kartı içerisinde yer alan ihracat kategori no kolonunun karakter sayısı artırılmalı.Malzeme kartı içerisinde yer alan ihracat kategori no kolonunun karakter sayısı 24 olarak arttırılmıştır. Malzeme(Sınıfı) Listesinde raporunda ihracat kategori no sunun 24 karakter gelmesi sağlanmıştır.
53Go ürünlerinde sistem işletmenine, sistem bilgilerini yaz (dışarı)/sistem bilgilerini oku (içeri) özelliği eklenmeli.Go 3 ürününde sistem işletmenine, sistem bilgilerini yaz (dışarı)/sistem bilgilerini oku (içeri) özelliği eklendi.
54Sabit kıymet kaydında amortisman türü değiştirildiğinde, amortisman süresi(yıl) bilgisi sabit kalarak amortisman oranı(%) bilgisi değilmeli.Sabit kıymet kaydında amortisman türü değiştirildiğinde, amortisman süresi(yıl) bilgisinin sabit kalarak sadece amortisman oranı(%) bilgisinin  değişmesi sağlanmıştır.
55Banka fişleri browserı filtrelerine cari hesap özel kodu filtresi eklenmelidir.Banka Fişleri penceresinde filtreleme seçeneklerine “Cari Hesap Özel Kodu” filtresi eklenmiştir.
56Varyantlar penceresinde F9 menüden ulaşılan Sipariş Hareketleri penceresinde ctrl+f arama seçeneklerine cari hesap ünvanı eklenmeli.Malzemeler ekranında F9 menü ile ulaşılan Varyantlar penceresi üzerinden F9 menü ile açılan Sipariş Hareketleri penceresinde Ctrl+F ile arama seçenekleri arasına “Cari Hesap Unvanı”  eklenmiştir.
57Cari hesap f9 hareketler ekranında kasa işlemlerine ait kasa kodu bilgisi gelmeli.Cari Hesaplar ekranından F9 menü hareketler ile ulaşılan cari hesap hareketleri penceresine kasa işlemlerine ait “Kasa Kodu” alanı eklenmiştir.
58Ek vergi kartında değişiklik yapıldığında önceki kayıtların güncellenmemesi sağlanmalı.Ek vergi kartında değişiklik yapıldığında önceden kaydedilmiş kayıtların güncellenmemesi sağlanmıştır.
59Satış/satınalma faturalarında satış/satınalma koşullarının uygulanması için klavye kısayol tuşu eklenmesi istenmektedir.Satış ve satınalma faturaları ekranlarında, seçili fatura penceresinde ilgili satış/satınalma koşulları “Alt + T” kısayolu ile uygulanabilmektedir.
60Sipariş hareketi aktar filtre ekranına eklenmiş olan “Müşteri Sipariş No” bilgisi filtre uygulandıktan sonra açılan ekranda da bir kolon olarak listelenmeli.Satış Siparişinde detaylar kısmında müşteri sipariş no girişi yapıldıktan sonra, Satış faturasının içinde sağ tık seçeneklerinden Sipariş hareketi aktar seçilerek filtre ekranı açılır.  Açılan filtre ekranına eklenmiş olan “Müşteri Sipariş No” bilgisi filtre uygulandıktan sonra açılan ekranda da bir kolon olarak listelenmektedir.
61Banka fişi satılarında girilen hareket özel kodu alanının karakter sayısı artırılmalı.Banka fişi satılarına 40 karaktere kadar veri giriş yapılabilen hareket özel kodu 2 alanı eklenmiştir.
62Banka kartındaki E-Posta Adresi alanındaki karakter sayısı arttırılmalı.Banka kartı tanımlanırken daha önce 30 karakterle sınırlı olan “E-Posta Adresi” alanında karakter sınırı 250 olarak güncellenmiştir.
63Malzeme ekstresinde standart alanlara malzeme açıklama2, açıklama3 alanları da eklenmeli.Malzeme Ekstresi penceresinde rapor tasarımı oluşturulmak istendiğinde Alan Listesi kısmından Malzeme Açıklaması 2 ve Malzeme Açıklaması 3 seçeneklerinin de eklenebilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Kasadan kesilen alınan/verilen serbest meslek makbuzu şahıs şirketi checkboxu işaretlenip xml olarak dışarı aktarılan fiş içeri alınırken şahıs şirketi checkboxu işaretli kalmalı.Kasadan kesilen alınan/verilen serbest meslek makbuzu şahıs şirketi işaretli şekilde XML Veri Aktarımı (İçeri) ile aktarımı yapıldığında şahıs şirketinin işaretli kalması sağlanmıştır.
2Cari hesap riski limiti aşılmamasına rağmen XML Veri Aktarımı (İçeri) ile satış irsaliye aktarımında cari hesabın riski aşılmıştır mesajı alınıyor, irsaliye aktarılamıyor.Cari hesap riski limiti aşılmadığı durumlarda XML Veri Aktarımı (İçeri) ile satış irsaliye aktarımında cari hesabın riski aşılmıştır mesajı alınmaması sağlanmıştır.
3Zamanlanmış görevlerde tekrarlanma seçimi ayın her günü olarak tanımlanan zamanlanmış görevde başlangıç tarihi ve saati verilmesine rağmen maliyetlendirme servisi görevi tekrarlanmıyor.Zamanlanmış görevlerde tekrarlanma seçimi ayın her günü ve sürekli olarak tanımlanan zamanlanmış görevin başlangıç tarihi ve saatine bakılmaksızın maliyetlendirme servisi görevini tekrarlaması sağlanmıştır.
4STLINE tablosunda OUTCOST değerleri sıfır olması durumunda özet maliyet analizi raporu alırken önce maliyetlendirme servisi çalışsın filtresi evet olarak düzenlendiğinde çıkış maliyeti sıfır olarak hesaplanmamalı.Özet maliyet analizi raporu “önce maliyetlendirme servisi” çalışsın filtresi seçeneği “evet” olarak ve malzeme kodu filtresine detaylı filtre özelliğiyle bir veya daha fazla malzeme kodu seçilerek çalıştırıldığında; OUTCOST değeri “0” olan malzemeler için çıkış maliyetinin sıfır olarak hesaplanmaması sağlanmıştır.
5Malzeme kartında özel matrah uygulansın seçili olan e-faturada fatura tipi özel matrah seçildiği zaman fatura tipi istisna olarak değişmemeli.e-Faturada fatura tipi özel matrah seçildiğinde fiş kayıt sırasında fatura tipi bilgisinin değişmemesi sağlanmıştır.
6Kredi kartı fişinde satırda ticari işlem grubu zorunlu alan seçilmesine rağmen kaydedilebilmektedir.Kredi Kartı Fişi , Kredi Kartı İade Fişi , Firma Kredi Kartı Fişi , Firma Kredi Kartı İade Fişi türlerinde ticari işlem grubunun zorunlu alan yapılabilmesi sağlanmıştır.
7Muavin defter tablo olarak alındığında raporun gelişmiş ekranında Col(6) değeri kullanıldığında formülde yazım hatası var mesajı alınmaktadır.Muavin defter tablo olarak alındığında ve kolon ayarlarında Col(6) değeri kullanıldığında satırdaki ilgili ay bilgisinin metin olarak basılması sağlanmıştır. 
8Satış faturaları dökümünde tanımlı alanlarda bulunan EArchiveDetRec veri alanlarından değer dönmüyor.Satış faturaları dökümünde e-Arşiv Statüsü filtresi aktifleştirilerek tanımlı alanlarda bulunan EArchiveDetRec veri alanlarından değer getirilebilmesi sağlanmıştır.
9İhracat operasyon fişine aktarılan irsaliyede sürücü bilgileri olmasına rağmen fiş üzerinde f9 menü ihracat bilgilerini değiştir yapılıp kaydedildiğinde taşıyıcı kodu ve e-irsaliye bilgileri girilmelidir uyarısı alınıyor. Aktarılan satış irsaliyesinde kayıtlı olan sürücü bilgilerinin İhracat operasyon fişine yansıması sağlanmıştır.
10Plasiyer Satış raporları modülündeki satış faturaları dökümü raporunda iadeler toplamdan düşmemektedir.Plasiyer Satış raporları modülündeki satış faturaları dökümü raporunda iadelerin toplamdan düşmesi sağlanmıştır.
11İşlem dövizli irsaliye faturalanırken fatura detaylarında işlem dövizi değiştirildiğinde oluşan faturada işlem dövizi tutarı güncellenmemektedir.İşlem dövizli irsaliye faturalanırken fatura detaylarında işlem dövizi değiştirildiğinde oluşan faturada işlem dövizi tutarının güncellenmesi sağlanmıştır.
12Otomatik muhasebeleştirme seçiliyken muhasebeleşen banka kredisine değiştir ile girilerek kaydet işlemi yapıldığında krediye bağlı banka fişleri ve muhasebe fişleri tekrar oluşmaktadır.Otomatik muhasebeleştirme açıkken muhasebeleşen banka kredisine değiştir ile girilerek kaydet işlemi yapıldığında krediye bağlı banka fişleri ve muhasebe fişlerinin çoklanmadan oluşması sağlanmıştır.
13Malzeme sınıf ağacı içerisinde bir malzeme kartı kopyala yapılarak oluşturulan malzemenin ITEMS tablosundaki GUID değeri kopyalanan malzeme kartıyla aynı gelmektedir.Malzeme sınıf ağacı içerisinde bir malzeme kartı kopyala yapılarak oluşturulan malzemenin ITEMS tablosundaki GUID değerinin farklı olması sağlanmıştır.
14Satış muhasebe bağlantı kodları tanımlanırken KDV filtresi verilerek muhasebe bağlantı kodları tanımlandıktan sonra, fatura satırında KDV oranı değiştiğinde muhasebe kodları güncellenmeli.Satınalma ve Satış fatura satırlarında birden fazla kez kdv oranı değiştirildiğinde ,ilgili satır için kdv muhasebe kodu bağlantılarda tanımlı olan koda göre güncellenmesi sağlanmıştır.
15Satınalma siparişlerinde silinen kayıtlarda incele yapıldığında bu işlemi yapmaya yetkiniz yok uyarısı alınıyor.Satınalma siparişleri silinen kayıtlar ekranında incele işlemi yapılmak istendiğinde alınan “Bu işlemi yapmaya yetkiniz yok.” uyarısı kaldırılmıştır.
16Cari hesap ekstresinde fiş numaraları detay filtresinde birden fazla değildir kriteri verildiğinde filtre hatalı çalışıyor.Cari hesap ekstresi Fiş Numaraları filtresinde detay filtre olarak birden fazla değildir kriteri verildiğinde istenen kayıtların listelenmesi sağlanmıştır.
17Gelecek aylara ait gider dağıtımı yapılan alınan hizmet faturasında ek vergi varsa dağıtımda sadece ek vergiyi dağıtıyor.Gelecek aylara ve yıllara dağıtım yapılacak faturalarda ek vergi olduğunda , ilgili vergi tutarı dağıtılmadan muhasebeleştirilmesi ve daha sonra gelecek aylara ve yıllara dağıtım işlemi çalıştırıldığında da ilgili vergi tutarları için dağıtım yapılmadan vergisiz tutarların dağıtılması sağlanmıştır.
18İşlem dövizli irsaliye üzerinde f9 menüden faturala işleminde tarih değişmesine rağmen kur bilgisi güncellenmiyor.İşlem dövizli irsaliye seçilerek F9 – Faturala işlemi ile açılan fatura fişinde farklı tarihe faturalandığında, satır tutarının fatura tarihindeki döviz kuruna göre hesaplanması ve detaylar tabında kur bilgisinin de fatura tarine göre güncellenmesi sağlanmıştır.
19Bankada alınan hizmet faturasında genelde raporlama satırlarda işlem dövizi seçildiğinde “Kağıt/e-Fatura/e-Arşiv/e-Arşiv(int) belgelerinde kullanılacak para birimi (Genel/Satırlar) işlem dövizi seçilmelidir” mesajı alınıyorBanka alınan/verilen hizmet faturalarındagenelde ve satırlarda işlem dövizi seçildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
20Sarf fişi satırlarında masraf merkezi seçilip muhasebeleştirildikten sonra fişte değişiklik yapılarak masraf merkezi değiştirildiğinde mahsup fişine eski masraf merkezi geliyor.Malzeme fişlerinde satırda masraf merkezi girilerek kaydedilen ve muhasebeleştirilen fiş değiştir ile açılıp masraf merkezi değiştirildikten sonra yeniden muhasebeleştirildiğinde yeni belirlenen masraf merkezi bilgisinin son mahsup fişine yansıması sağlanmıştır.
21Ürünlere Rdp kullanarak giriş yapıldığında son kullanım tarihi dolmuştur uyarısı alınıyor.Ürünlere girişte alınan son kullanım tarihi dolmuştur uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
22537 sayılı kanun kapsamında sürekli yeniden değerleme işleminde birikmiş amortisman (d.s.) tutarı hatalı hesaplanıyor ve dönemsel birikmiş amortisman tutari negatife düşüyor.537 sayılı kanun kapsamında sürekli yeniden değerleme işleminde birikmiş amortisman (D.S.) tutarı hatalı hesaplanıyordu ve dönemsel birikmiş amortisman tutarı negatife düşmemesi sağlanmıştır.


Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.