7103 Sayılı Kanunun 42. Maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 19. Madde


27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 19. madde eklenmiştir. 7103 sayılı Kanun Mevzuatı için tıklayınız.

Bordro Plus ürününde 4.52.01.01 versiyonu itibariyle 7103 sayılı kanun ile 4447 sayılı Sayılı kanuna eklenen geçici 19. Madde ile ilgili geliştirme yapılmıştır.


Bordro Plus Ürününde 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 19. Maddenin Uygulanması

  • Ayarlar/Tip Tanımları/Sgk İndirim Kanunları bölümünden personellerin tabi olduğu kanun numarası tanımlanmalıdır.
    İmalat veya bilişim sektörü için 17103, Diğer sektörler için ise 27103 numaralı kanun tanımlanmalıdır.
  • 4447 sayılı kanunun geçici 19. maddesinden yararlanılabilmesi için; Sicil kartı /Bordro Bilgileri/Tabilikler bölümünden çalışılan sektöre uygun olarak tanımlanmış İndirim Kanunu, İstihdam Yasası, İstihdam Teşvik Süresi ve İstihdam Teşvik Başlangıcı belirlenmelidir. İstihdam yasası seçeneklerinde İmalat ve Bilişim sektörü için “17103 Geçici Madde 19”, Diğer sektörler için “27103 Geçici Madde 19” seçeneği eklenmiştir. İstihdam yasası olarak 17103 Geçici Madde 19 veya 27103 Geçici Madde 19 seçeneklerinden biri seçildikten sonra tab tuşu geçiş yapıldığında “17103-27103 Geç.Mad.19.Teş.” bölümü aktif hale gelecektir. İlgili bölümden istihdam teşvikinden yaralanacak olan personelin ay olarak teşvikten yararlanacağı süre ve başlangıç tarihi belirlenmelidir.
  • 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 19 madde kapsamındaki uygulanan SGK işveren prim desteği Puantaj kartı hesaplar penceresinde “İşsizlik Fonunca Karşılanacak İşveren Primi” satırında; gelir vergisi ve damga vergisi teşvikleri ise (17103-27103 KANUN İNDİRİMİ) adı altında ayrı bir satırda listelenmekte ve puantaj hesaplamalarına dahil edilmemektedir.
  • 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 19 madde kapsamında çalışılan sektöre göre 17103 ya da 27103 sayılı kanundan yaralanan personeller için hesaplanan SGK , gelir vergisi ve damga vergisi teşvik tutarlarının raporlanabilmesi için Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarının Alan Listesine “17103/27103 Gelir Vergisi İndirimi”, “17103/27103 Damga Vergisi İndirimi”, “17103/27103 SGK Prim İndirimi” standart alanları eklenmiştir. İlgili alanlar tasarıma eklenerek raporlanabilmektedir.


Bir cevap yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.