7194 Sayılı KanunBinek Araç Giderleri

7194 Sayılı Kanun Binek Araç Giderleri Kısıtlanması Yönünde Geliştirme Yapılması kapsamında Logo ürünümüzde yapılan değişiklikler?

7194 Sayılı Kanun Binek Araç Giderleri Kısıtlanması Yönünde Geliştirme Yapılması

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı. Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi ihdas edilmiş olup, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 193. sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

7194 Sayılı Kanunda Binek Otomobil MADDE 13

MADDE 13 – 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1), (5) ve (7) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir.
“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla. kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)” “(Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)”


“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000. Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla
bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)”

7194 Sayılı Kanunda Binek Otomobil MADDE 14


MADDE 14 – 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir.
“(Şu kadar ki özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000. Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000. Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar
dikkate alınır.)”“(Şu kadar ki binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin
her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500. Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

Logo Muhasebe Programı Yapılan Gelişme

Kanun kapsamında araç giderlerinin kısıtlanması yönünde geliştirmeler yapılmıştır. Alınan Hizmet kartlarına “Binek Araç Giderleri” ve “Binek Araç Kiralama” seçim kutucukları eklenmiştir. Muhasebe bağlantı kodlarına “Alınan Hizmet KKEG” başlığında bağlantı kodu eklenmiştir. Satınalma Parametreleri altına ise öndeğer olarak %70 ve 5500 TL olacak şekilde “Binek Araç Gider Oranı” ve “Binek Araç Kiralama Üst Sınırı” parametreleri eklenmiştir. İlgili hizmet kartının seçimi ve parametre değerine göre gider
hesaplamalarının yapılması sağlanmıştır.

Evosas olarak sizlere en iyisini sunmak için çalışmaktayız. Bunun için sizlere ürün demo kurulumu yapmakta, böylelikle doğru ürünü seçmenizi sağlamaktayız. Lisans alımı sonucuna 1 iş günü içinde kurulum ve eğitimini vermekteyiz.

Bizimle iletişime geçebilmek için 0850 840 36 38Bir cevap yazın