Gib Kullanıcı Listesinde İkilisine Ait Kayıtlı Kullanıcı Bulunamadı

Gib Kullanıcı Listesinde İkilisine Ait Kayıtlı Kullanıcı Bulunamadı hatasının anlamını ve bu hatayı aldığımızda neler yapacağımızı paylaşacağız bu yazımızda.

Gib Kullanıcı Listesinde İkilisine Ait Kayıtlı Kullanıcı Bulunamadı

Kullanmış olduğumuz programlarda göndermiş olduğumuz e-fatura bu şekilde hata alabilir. Bu hatanın nedeni müşterimize ait , yani faturayı kestiğimiz firmaya ait posta etiketlerinin değişmesindendir. Peki bu değişiklik neden olmaktadır. Firmalar e-fatura sürecine katıldığında kendilerine gönderici ve alıcı posta etiketi olmak üzere iki adet etiket belirler. Bu etiket belli kalıpta olmak şartıyla serbesttir.

Örnek vermek gerekirse,
1.Gönderici Birim Etiketi : urn:mail:evosasgb@evosas.com.tr
1.Posta Kutusu Etiketi : urn:mail:evosaspk@evosas.com.tr

GİB tarafında etiket bilgisi nasıl tanımlanır?

Etiket bilgisinin tanımlanması ile ilgili olarak; etiketler GİB ya da özel entegratör tarafından tanımlanmaktadır. Etiket bilgileri;
1. GİB-Portal yönteminde etiket bilgileri kullanıcının başvuru sırasında girdiği e-posta adresinin alan adına(domain) göre oluşturulacaktır. GİB-Portal yöntemi kullanıcıları 1 adet Gönderici Birim ve Posta Kutusu Birimi etiketine sahip olabilir.
2. Entegrasyon yönteminde etiket bilgileri kullanıcının tanım formunda sistem sorumluları bölümüne girdiği ilk satırdaki e-posta adresinin alan adına(domain) göre oluşturulacaktır. Entegrasyon yöntemi kullanıcıları 1 adet Gönderici Birim ve Posta Kutusu Birimi etiketine sahip olabilir.
3. Özel entegrasyon yönteminde etiket bilgileri kullanıcının özel entegratörünün belirlemesine göre oluşturulacaktır(belirli etiketleri kullanmak istiyorsanız özel entegratörünüzü yönlendirebilirsiniz). Özel entegrasyon yöntemi kullanıcıları birden fazla sayıda Gönderici Birim ve Posta Kutusu Birimi etiketine sahip olabilir.

Peki hata alma nedeni nedir?

Gib tarafında ilgili bilgiler zaman zaman güncellenmektedir. Bir firma özel entegratör değişikliğine gittiyse ve bu işlemler esnasında mevcut posta etiketini değil de farklı bir posta etiketi kullandıysa Gib tarafında iki adet etiket olacaktır. Dolayısıyla sizin tarafınızda kayıtlı olan posta etiketi geçersiz olacak ve göndermiş olduğunuz fatura -1 yani Gib Kullanıcı Listesinde İkilisine Ait Kayıtlı Kullanıcı Bulunamadı hatası alacaktır ve fatura kırmızı renkte gözükecektir.

Hatanın Çözümü

Bu hatayı aldığımızda yapmamız gereken ilk işlem mevcuttaki cari üzerinde tekrar e-fatura kontrolü yapmamız gerekir. Bu işlem sonunda birden fazla etiket karşımıza çıkacaktır. İki adet etiket var ise hata alan etiket dışındaki etiketi seçerek carimizi güncelleyebiliriz. Bazen üç ve daha fazla etiket olabilmektedir, bu durumda müşterimizi arayarak doğru etiketi öğrenmemiz gerekebilir.

İlgili cariyi güncelledikten sonra hata alan faturayı tekrar göndermemiz gerekir.Bir cevap yazın