gl-cor:lineNumber müteselsil bir değere sahip olmalıdır

XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş :gl-cor:lineNumber müteselsil bir değere sahip olmalıdır.
E-defter hata koduna ait çözümü yazımızda bulabilirsiniz.

E-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanır. e-Defter uygulamasına ilişkin, elektronik oluşturulan defterler şunlardır: • Yevmiye Defteri • Defter-i Kebir (Büyük Defter)

Logo Uygulamalarında e-Defter

Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. e-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz: 1. Programda Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar altında yer alan E-Defterler seçeneği ile 2. Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak

Logo E-Defter

Logo uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. e-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirilebilir: 3. Programda Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar altında yer alan e-Defterler seçeneği ile 4. Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak e-Defter uygulamasının yukarıda belirtilen katalogdaki “EDefter” seçeneği ile çalıştırılması durumunda, bir Login ekranı açılır. Bu ekranda girilecek kullanıcı adı / şifre ve firma bilgileri, Logo uygulamalarına girişte kullandığınız kayıt bilgilerinizdir. Yukarıda belirtilen seçeneklerden biri kullanılarak ulaşılan Logo e-Defterler penceresi aşağıdaki gibidir:

E-defter ekranında gerçekleştirebileceğiniz işlemler?

Logo e-Defter ekranından gerçekleştirebileceğiniz işlemler aşağıda kısaca özetlenmiştir: a. “e-Defter” dosyaları Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlanır. b. Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. c. Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belirli bilgileri kullanılarak “berat” dosyası oluşturulur. d. Berat dosyası imzalanır ya da mühürlenir. e. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası GİB’e gönderilir. (Dosya, www.edefter.gov.tr adresinde bulunan “e-Defter Uygulaması”na giriş yapılarak yüklenir) f. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. Elektronik oluşturulan defterler şunlardır: • Yevmiye Defteri • Defter-i Kebir (Büyük Defter)

XXXXXXXXXXXXXXX nolu fiş :gl-cor:lineNumber müteselsil bir değere sahip olmalıdır.


– Muhasebe fiş satırlarındaki GLOBLINENO bilgisi sıralı gitmemiş olabilir, yevmiye madde numarala tekrar yapıldığında sorun düzelecektir. Sorun düzelmemesi durumunda ekteki sorgu ile  GLOBLINENO tekrar sıralanabilir.Bir üstte yaşanan hataya ek olarak alınıyor ise;–          Yevmiye yada defteri kebir XML’ine eksik satır (EntryDetail) oluştu ise hataya neden olabilir.

– E-Defter oluşturan kullanıcının bazı hesaplara yetkisi olmadığı için deftere ilgili hesap satırı yansımamış olabilir, muhakkak defteri Logo yetkisi olan bir kullanıcı ile oluşturulması gerek.

– Muhasebe fişi içerisindeki ilgili hesapların alt – üst hesap bağlantıları hatalı olabilir, ekteki sorgu ile alt – üst hesap bağlantıları düzeltilebilir. (Özellikle ana hesapta SUBACCOUNTS bilgisi 0 olabilir)

Sorun devam ettiği takdirde tarafımıza dönüş yaparak ücretsiz destek alabilirsiniz.Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.