Logo Banka Kur Farkı Hesaplama

Logo Banka Kur Farkı Hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Logo Banka Kur Farkı Hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Dövizli türdeki banka hesaplarında döviz kurunun değişmesi yerel para birimi üzerinden bakiyesinin artması ya da azalmasına neden olur. Bu artış ve azalışlar kur farkı hesaplanarak kaydedilir.

Banka kur farkı hesaplaması ile banka dövizli hesaplarından yapılan işlem dövizli işlemler için günün kuru üzerinden yerel para birimi karşılığı değerler hesaplanmaktadır. İşlem tarihindeki kurla hesaplanmış olan tutarın yeni hesaplanan tutardan farkı, kur farkı fişini oluşturur ve hareketin tipine, kurdaki azalış ya da artışa göre kur farkı borç ya da alacak olarak oluşur.

Hesaplama sonuçları verilen hesaplama tarihine ait tek bir kur farkı fişinde toplanabileceği gibi, ardışık kur farkı hesaplama olanağı ile banka hesap hareketi olan tüm günler için ayrı ayrı kur farklarını içeren fişler oluşturulabilir. Kur farkı hesaplamasında geçerli olacak koşullar filtre satırlarında belirlenir.

Banka kur farkı hesaplamasındaki filtrelerin kullanımı kasa kur farkı hesaplaması ile aynıdır.              

Kur farkının işyeri+bölüm dikkate alınarak hesaplanması isteniyorsa “İşyerlerine + Bölümlere Göre” seçimi yapılmalıdır.


• Genel
• İşyerlerine Göre
• İşyerlerine + Bölümlere Göre

  • Bir banka hesabı   için kur farkı fişi kesilirken en son kesilen o hesaba ait kur farkı fişine bakılır. Eğer daha önce kesinlen bir kur farkı fişi var ise, günün kurundan kur farkı hesaplanır  ve en son kur farkı fişindeki tutar bu tutardan çıkartılır, aradaki tutar kur farkı fişi olarak kayıt edilir.
  • Kur farkı fişi üzerinden F9 Muhasebe kodları tanımlanarak, muhasebeleştirilme işlemi yapılır. Kur farkları tek bir muhasebe hesabında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir.
  • Banka kur farkı hesaplamasında oluşan kur farkı fişinde dövizli bir banka hesabına yerel para biriminden hareket girileceğinden kur farkı fişleri için döviz kontrolü yapılmamaktadır. 
  • Kur farkı raporlama dövizi üzerinden değil işlem dövizi üzerinden hesaplanır.

Örnek kur farkı hesaplama:

İşlem tarihiİşlem türüİşlem tutarıİşlem döviz türüKur bilgisiYpb tutarı
1.03.2020Gelen havale10000,00Euro6,859268592,00
19.03.2020Kur farkı hesaplama10000,00Euro7,087170871,00


Oluşan kur farkı fişi borç tutarı : 2279,00.Banka Kur Farkı Raporu

Dövizli banka hesaplarına  ait işlem dövizi bazındaki hareketlerin belirli bir tarihteki  işlem döviz türü kuruna göre yapılan Kur farkı hesaplamaları ve kur farkı bakiyelerinin alındığı rapordur. Bu rapor ile kur farkı işlemini  tutarlılığı kontrol edilebilir. Farklı tarihlere ait kur farkları işyeri ve bölüm bazında hesaplanıp raporlanabilir. Banka Kur Farkı Raporu, Finans / Banka Raporları altına eklenmiştir.

Değerleme tarihindeki ve seçili kur  türüne göre belirlenen kur üzerinden işlem döviz tutarları yerel para birimine çevrilip kur farkları hesaplanır. Değerleme tarihinde kur tanımlı değilse işlem döviz tutarlarının hareket tarihindeki yerel para birim tutarları direkt olarak kur farkı  olarak hesaplanacaktır.

Veritabanına eklenen alanlar:

LG_FFF_DD_BNFLINE, LG_FFF_DD_BNFICHE tablolarında Trcode=6 Kur Farkı Fişi olarak kullanılacaktır.Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.